ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Ya Resulallah

Kimsenin gücü yetmez, Rabbin seni övüyor
Sana habibim diyor, herkesten çok seviyor
Melekler, hem de kendi sana salât okuyor
Seni bizzat övüyor, Kur'an ya Resulallah

Nisan yağmuru oldun, rahmet saçtın âleme
Sabrı cemil gösterdin, her ezaya, eleme
Güzel ahlakın gelmez, yazı ile kaleme
Vasfını kim anlatır aman ya Resulallah

Yetim gözüyle baktı, nasipsiz kimse sana
Ebu Cehil bu yüzden, kavuşmadı imana
Resulullah bilenler, kondu büyük ihsana
Bedevi köle oldu sultan ya Resulallah

Seni seven köleler, birer sultan oluyor
Gönlü huzur buluyor, sıkıntısı gidiyor
Feyizlerle doluyor, nurlu ışık saçıyor
Göremez bunu bâtıl olan ya Resulallah

Her derde deva sensin, her ruha şifa sensin
Göze sürme, başa taç, kalblere cila sensin
Seyyid-ül beşer sensin, her şeyden a’lâ sensin
Kurtulmuştur aşkınla yanan ya Resulallah

Enbiyanın serveri, ulemanın rehberi
Evliyanın mürşidi, Hakkın son peygamberi
Teşrifin sevindirdi, yedi kat gökle yeri
Bulunmaz senin gibi canan ya Resulallah

Seni seven müminin, kalbinde imanı sen
Hüznü sen, elemi sen, âhı sen, figanı sen
Derdinin dermanı sen, gönlünün fermanı sen
Kavuşur senden medet uman ya Resulallah

Yâri sen, nigârı sen, arzusu, emeli sen
Gözü sen, kulağı sen, ayağı sen, eli sen
Her şeyi sana muhtaç, ruhunun temeli sen
Senin için halk oldu cihan ya Resulallah