ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Yazık olsun!

Yolumuzda rüşvet caiz,
Diyenlere yazık olsun!
Caiz diye düşük faiz,
Verenlere yazık olsun!

Yahudice yapar aşı,
Bilinmez hiç yazı kışı,
Dinimize çağın dışı,
Diyenlere yazık olsun!

Düştü bâtıl bir illete,
Girip çıktı, çok zillete,
Öfkelenip şu millete,
Sövenlere yazık olsun!

Ahmağın yok firaseti,
Soldan umar riyaseti,
Fitne dolu siyaseti,
Yayanlara yazık olsun!

Çalar da az der yüz bine,
Yokluktan bahseder yine,
Teokratik deyip dine,
Çatanlara yazık olsun!

Haysiyetsiz hem edepsiz,
Dine çatar hiç sebepsiz,
Abduh gibi bir mezhepsiz,
Olanlara yazık olsun!

Nasıl çekmiş hınzır soya,
Haram yutar doya doya,
Zünnarına yeşil boya,
Sürenlere yazık olsun!

Görevi hak yericilik,
Hakkı yere sericilik,
Dinimize gericilik,
Diyenlere yazık olsun!

Localara gidenleri,
Sol’a kaş göz edenleri,
Göbekleşen bedenleri,
Övenlere yazık olsun!

Kimi çirkin, kimi keleş,
Din sömürür, yaşar beleş,
Masonla dost, solla kardeş
Olanlara yazık olsun!

Domuzu yer, içer bira,
Dişlerine alır kira,
Masonlardan yüz bin lira,
Alanlara yazık olsun!

Haramlara sokar kaşık,
Renksizliğe olmuş âşık,
Vehhabiye yeşil ışık,
Yakanlara yazık olsun!

Hataları gayet boldur,
Tuttukları bid’at yoldur,
Amacımız dinsel soldur,
Diyenlere yazık olsun!

Okur bilim, bilmez ilim,
Halkı böldü dilim dilim,
Camilerden halı kilim,
Çalanlara yazık olsun!

Başımıza ördü çorap,
Memleketi etti harap,
Gece gündüz, rakı şarap,
İçenlere yazık olsun!

Kılmaz namaz, bilmez abdest,
Müslümana çekiyor rest,
Komünistlik olsun serbest,
Diyenlere yazık olsun!

Çaldılar hep milyonları,
Doldurdular kamyonları,
Din düşmanı masonları,
Sevenlere yazık olsun!

Vehhabiye taviz verir,
Günden güne durmaz erir,
Ehl-i sünnet için şerir,
Olanlara yazık olsun!

Fitne fesat işi gücü,
Tesettürlü sanki öcü,
Mezhepsize renkli cici,
Diyenlere yazık olsun!

Öldürüldü soylu istek,
İnanana vurdu köstek,
Bâtıllardan kızıl destek,
Alanlara yazık olsun!

Değer vermez yaşa başa,
Bakmaz gözden akan yaşa,
Mezhepsize dinsel maşa,
Olanlara yazık olsun!

Gözümüze baka baka,
Yalan söyler, yapar caka,
İslam’a ters dinsel şaka,
Yapanlara yazık olsun!

Belindeki zünnar kuşak,
Sağa sola atar fişek,
Moskoflara dinsel uşak,
Olanlara yazık olsun!

Sol’dan gelir çok olanak,
Mason verir renksiz konak,
Vehhabiye gizli çanak,
Tutanlara yazık olsun!

Her milliye çekerler set,
Anarşiye derler evet,
Türk gencini sola alet,
Edenlere yazık olsun!

Gizli çete kurdurana,
Hakka karşı durdurana,
Suçsuzları vurdurana,
Yazık olsun, yazık olsun!