ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bazı arkadaşlar, Mehmet Darende’den bahsederken “Şehit” diyorlar. Savaşta ölmeden de şehit olunur mu? Şehitlik o kadar ucuz mudur?
CEVAP
Şehitlik ucuz değil, çok pahalıdır. Küfür dört yanı sarmıştır. Çok kimse, imanla bile ölmüyor. İmansız ölen, nasıl şehit olur? Elbette şehitlik çok pahalıdır. Merhum Mehmet Darende, birkaç yönden şehittir.

Din kitaplarında bildirilen şehitlik çeşidi çoktur. Birkaçı şöyledir:

1-
Ehl-i sünnet itikadını meydana çıkarmaya çalışanlar şehittir. (Mektubat-ı Rabbani)

Merhum Mehmet Darende, Ehl-i sünnet itikadını yaymak için gece gündüz çalışıyordu.


2-
Din öğrenmeye ve öğretmeye giderken ölen şehittir. Dört hadis-i şerif meali:
(Dinini öğrenmek, öğretmek ve yaymakta iken ölen şehittir.) [İbni Asakir]

(Emr-i maruf ve nehy-i münker yaparken ölen şehittir.)
[İbni Asakir]

(Terk edilmiş bir sünnetimi ortaya çıkarana, yüz şehit sevabı vardır.)
[Hakim]

(Fitne zamanında, sünnetime sarılana yüz şehit sevabı vardır.)
[Hakim]

Merhum, bu hadis-i şeriflere uygun iş yaparken şehit olmuştur.


3-
Namazı tadil-i erkân ile kılmayı meydana çıkaranlar şehittir. (Mektubat-ı Rabbani)

Merhum, namazın önemini bildiren kitapları dağıtırken şehit olmuştur.


4-
Namazını doğru kılan şehit olarak ölür. Bir hadis-i şerif meali:
(Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehit sevabı verilir.) [Tergib-i Hadimi]

Merhum, namazını aksatmayan ve doğru kılan birisiydi.


5-
Yüksekten düşmek, enkaz altında kalmak, hayvan parçalamak gibi sebeplerle ölen mümin şehit olur. (Redd-ül muhtar)

Merhum da, trafik kazasında şehit olmuştu.


6-
Abdestli ölen şehit olur. Bir hadis-i şerif meali:
(Abdestli ölen şehittir.) [Deylemi]

Merhumun abdestli olduğunu, arkadaşları bildirmiştir.


7-
Allahü teâlânın yolunda şehit olarak ölmeyi isteyen şehit olur. İki hadis-i şerif meali:
(Allahü teâlâdan, ihlâsla şehitlik isteyen, yatağında ölse de şehit olur.) [Müslim]

(Şehitlerin çoğu yatakta ölür. Savaştakilerin niyetini ancak Allah bilir.)
[İ. Ahmed]

Merhum, hep Allah yolunda çalışıyor, Allah yolunda ölmeyi arzu ediyordu. Sonunda arzusuna kavuştu.


Şehit Mehmet Darende

Kendini vakfettin yüce hizmete,
İrfan nehri gibi aktın Darende.
İhlâsla kavuştun büyük nimete,
İlmi köye kente soktun Darende.

Vazifeye koşar, kış yaz demezdin,
Fani rahatını hiç düşünmezdin,
Yalancı dünyaya kıymet vermezdin,
Yalnız ahirete baktın Darende.

Kutsal yolda ihlâs oldu sermayen,
Allah rızasıydı mübarek gayen,
Hakka teslim oldun, yükseldi payen,
Yüce makamlara çıktın Darende.

Emr-i maruf idi bütün düşüncen,
Cihad ile geçti gündüzle gecen,
Nice sünnet ihya ettin tedricen,
Sayısız bid’ati yıktın Darende.

İstedin insanlar gerçeği göre,
Ayağına kadar gittin kimlere,
Derneğe kahveye en ücra yere,
İlim tohumunu ektin Darende.

Nasipsiz gafiller tersledi seni,
Sustun, alttan aldın, ezdin nefsini,
İslam için feda ettin kendini,
Dünyada çok zahmet çektin Darende.

Işık oldun aydınlattın herkesi,
Hak yolda tükettin bunca nefesi,
Seni sevenlerin müşterek sesi:
(Sen bu hizmetlerde tektin Darende.)

İrtihalin mahzun etti bizleri,
Ağlattı ahvalin gören gözleri,
Tesellimiz, (Şehit oldu) sözleri,
Nice ölmez eser diktin Darende.

Hizmetin büyüktü ehl-i sünnete,
Genç yaşta kavuştun yüce himmete,
Beratın elinde girdin Cennete,
Şehitlik nişanı taktın Darende.

Gösterdin Hâlık’a itaatini,
İçtin şehadetin pak şerbetini,
Sevenlerin bekler şefaatini,
Nur saçan meşale yaktın Darende.