MEÂRİF

Kalb bilgileri. Çokluk şekli ma'rifet'tir. (Bkz. Ma'rifet)

www.ehlisunnetbuyukleri.com