FAHRÜZZAMÂN EL-BEYHEKÎ (Mes’ûd bin Alî bin Ahmed)

Tefsîr ve usûl âlimlerinden. İsmi, Mes’ûd bin Ali bin Ahmed bin Abbâs es-Savânî el-Beyhekî olup, künyesi Ebü’l-Mehâsin ve lakabı Fahrüzzamân’dır. 544 (m. 1149) senesi Muharrem ayının 23. günü vefât etti.

Tefsîr, fıkıh ve usûl gibi naklî ilimlerden başka, edebiyat ve şiir gibi edebî sahada da çok derin idi. Herkes tarafından tanınmıştı. Akranı arasında bir tane idi.

Çeşitli ilimlere dâir tasnif ettiği kıymetli kitaplardan ba’zıları şunlardır: Tefsîr-ül-Kur’ân, Tezkire, Tevabi’ ve Levâmi’, Şerh-ül-hamâse, Sıyâk-ül-elbâb, İ’lâk-ül-mülevvibîn ve ahlâk-ül-ehavîn, Tenkîh, Dîvân-i Şi’r.

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Mu’cem-ül-müellifîn cild-12, sh. 227

2) Bugyet-ül-vuât cild-2, sh. 284

3) Tabakât-ül-müfessirîn cild-2, sh. 318

4) El-A’lâm cild-7, sh. 219

5) Esmâ-ül-müellifîn cild-2, sh. 428

6) Keşf-üz-zünûn sh. 125, 384, 444, 481, 503, 692, 1084, 1955


www.ehlisunnetbuyukleri.com