TEKÂYÂ

Tekkeler. Tekkenin çoğulu. (Bkz. Tekke)

www.ehlisunnetbuyukleri.com