Yed-i Emîn

Kânûnen güvenilir kimse olarak seçilen şahıs.Mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse; güvenilir, emin el.

www.ehlisunnetbuyukleri.com