HACÂMAT

 Hacâmat bıçağı denilen bir âletle, vücûdun deriye yakın damarlarını keserek kan alma.

Kan almaya fasd da denir.

Bütün meleklerden işittim ki, ümmetine söyle hacâmat yaptırsınlar, dediler. (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)

Arabî ayın on yedinci veya on dokuzuncu veya yirmi birinci günleri hacâmat olunuz.(Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)

Kan aldırmak sünnettir. Peygamber efendimiz her ay hacâmat olurdu. (Zehebî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com