NÜSÜK

İbâdet. Hac ve umrede yerine getirilmesi lâzım olan işlerin herbiri. (Bkz. Menâsik)

Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

De ki: "Şüphesiz benim namazım, nüsüküm, hayâtım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. (En'âm sûresi: 162)

www.ehlisunnetbuyukleri.com