HÂİD

 Hayız (âdet) gören kadın. (Bkz. Hayz)

www.ehlisunnetbuyukleri.com