KAZF HADDİ

 Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı. (Bkz. Had)

www.ehlisunnetbuyukleri.com