HUL'

Zevceyi mal karşılığında boşamak.

Hul' ile boşanmada nikâhta anlaşılan mehirden çok istemek mekrûhtur. (Ebü'l-Leys-i Semerkandî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com