Derdin mi var?

Ne ötersin garip bülbül?
Bilinmedik derdin mi var?
Feryat etme, birazcık gül!
Bilinmedik derdin mi var?

Bir gariplik vardır serde,
Bahçen nerde, gülün nerde?
Destan oldun hep dillerde,
Bilinmedik derdin mi var?

Neden öyle başın yarık?
Kanatların niçin kırık?
Ötüşlerin niye buruk?
Bilinmedik derdin mi var?

Âhın kime dokunurdu?
Terk etmişsin ana yurdu,
Sana kimler darbe vurdu?
Bilinmedik derdin mi var?

Çilelerin boydan aşkın,
Dolaşırsın şaşkın şaşkın,
Ne tuhaftır senin aşkın?
Bilinmedik derdin mi var?

Niye öyle çok bunaldın?
Güllere mi hasret kaldın?
Etrafına figan saldın?
Bilinmedik derdin mi var?

Ela gözlü, karakaşlı,
Oturaklı, ağır başlı,
Hoca der ki, gözün yaşlı,
Bilinmedik derdin mi var?

www.ehlisunnetbuyukleri.com