Dert oldun

Üç kuruş paraya nasıl satıldın?
Nerde kemik varsa ona atıldın,
Gidip soysuzlara hemen katıldın,
Sürüye saldıran kara kurt oldun?

Çok fitne çıkardın, ortamı gerdin,
Kötüleri övdün, iyiyi yerdin,
Dünya için gidip dinini verdin,
Mertlik bekliyorduk, sen namert oldun,

Niçin namertler övüyor seni?
Kanı bozuk olan seviyor seni,
Mikrop bulaştırman değildir yeni
Şifa olur sandık, bize dert oldun?

Salih insanlara çok çamur attın,
Çamurun içine kendin de battın,
Dehşet saçtın ne yaralar kanattın,
Kimsesiz mazlumlara, taştan sert oldun.

www.ehlisunnetbuyukleri.com