ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

İBRÂHİM KABÂDÎ

Evliyânın büyüklerinden. İsmi İbrâhim Kabâdî olup, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin akrabâlarındandır. Doğum yeri ve târihi kesin olarak bilinmemektedir. 1446 (H.850) târihinde hac dönüşü Mısır'da vefât etti. Vefât ettiklerinde yaşı yüzü geçmişti.

İbrâhim Kabâdî önceleri çok zengin biriydi. Bir gece evine İzzeddîn Türkmânî hazretlerini dâvet etti. Mumlar yakıp evini aydınlatmıştı. Meclise başka kimseler de geldi. Konuşmalar oldu. Bir ara İbrâhim Kabâdî; "Acabâ Türkmânî hazretlerinde evliyâlık var mıdır?" diye içinden geçirdi. O sırada İzzeddîn Türkmânî'nin tesbihi yere düştü. Tesbih bir yılan şekline gelerek yanan mumlara doğru gidip tırmanmaya başladı.Herkes bunu görüp korktu. İzzeddîn hazretleri derhal onu yakaladı. Yılan tekrar tesbih hâline döndü. Bunu gören İbrâhim Kabâdî malını mülkünü hak yolda dağıtıp, İzzeddîn hazretlerinin talebesi oldu. Nefsini kötülüklerden temizleyip hocasının izniyle Şirvan'da bir dergâh ve mescid binâ edip, hak yola hizmetle meşgûl oldu. Allah aşkı ile çok kerre kendinden geçerdi.

 

KAYNAKLAR

1) Lemezât, Süleymâniye Kütüphânesi Hacı Mahmûd, No: 4536, v.126

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR