ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

MUHAMMED ITRÎS

Desûkî yolunun kurucusu büyük velî İbrâhim Desûkî hazretlerinin kardeşidir. On ikinci yüzyılın sonlarıyla on üçüncü yüzyılın başlarında yaşamıştır. Kâmil ve mükemmil bir velî olan Muhammed Itrîs hazretlerinin kabri, Kahire'de olup şehirde çok ziyâret edilen yerlerden birisidir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR