ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

TOKATLI HAYREDDÎN EFENDİ

Bursa velîlerinden. Babası Tokatlı olup, Edirne'de evlendi. Hayreddîn Efendi, Edirne'de doğmuştur. 1608 (H.1017) senesinde Bursa'da vefât etti. Ahmed Paşa Fenârî Câmii yanında defnedildi. Bir müddet ilim tahsîli yaptıktan sonra Bursa'ya gitti. Bursa'da Murâdiye Medresesinde muîd, müderris yardımcılığı yaptı. Kastamonulu Şâbân Efendinin halîfesi Şeyh Osman Efendiye talebe oldu ve tasavvufta yetişti. Sonra Halvetiyye yolunun büyük velîlerinden Yiğitbaşı Efendinin halîfesi Karamânî Efendiden icâzet alarak halîfesi oldu. Bursa'da Murâdiye mahallesinde BahriDede Zâviyesi yakınında ikâmet edip, tâat ve ibâdetle meşgûl oldu. İnegöl'de Kâsım Efendinin sohbetlerine devâm edip, bu zâttan da icâzet aldı. Bundan sonra Bursa'da Ahmed Paşa Fenârî Câmisi yanındaki zâviyede uzun zaman insanlara rehberlik yapıp, İslâmiyeti öğretti ve dîne uymalarını sağladı. İnsanların saâdete kavuşmalarına vesîle oldu. Bu hizmette iken vefât etti.

Zâviyesinin yakınında Hâce Hasan mahallesinde imâm ve Câmi-i kebîrde de vâiz olup, takvâsıyla meşhûr ve sâlih bir zât olan Şeyh Abdülkâdir Efendi şöyle anlatmıştır: "Hayreddîn Efendi vefât edince, cenâzesi zâviyesinden alınıp Câmi-i kebîre götürülürken, ben onu cemâatin arkasından elinde bastonuyla kendi cenâzesini tâkib ederken gördüm."

 

KAYNAKLAR

1) Bursa Velîleri, Süleymâniye Kütüphânesi, Hacı Mahmûd Kısmı, No: 4613, v.44b

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR