ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ŞEYH SİNÂN

Manisa evliyâsından. Doğum târihi bilinmeyen Şeyh Sinân Efendi 1450 yılında vefât etmiş olup, hayâtı hakkında yeterli bilgi yoktur. Türbesi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendi adıyla anılan câminin yanında olup ziyâret edilmektedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR