ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali Kuşçu İslam âleminin büyük astronomi ve kelam âlimidir. Uluğ Beyin hükümdarlığı sırasında Semerkant’ta ilk ve dini öğrenimini tamamladı. Küçük yaşta matematik ve astronomiye karşı aşırı bir ilgi duydu. Devrinin en büyük âlimlerinden astronomi ve matematik dersleri aldı. Uluğ Beyin öldürülmesinden sonra Semerkant’tan ayrılıp Tebriz’e, bir müddet sonra da, Uzun Hasan’ın elçisi olarak İstanbul’a geldi. Fatih Sultan Mehmed Han, onun değerli bir ilim adamı olduğunu anladı ve ondan Osmanlı Devleti hizmetine girmesini rica etti. Bu teklif üzerine Ali Kuşçu İstanbul’da kaldı. Uzun seneler Osmanlı ilim ve irfan âlemini aydınlatan Ali Kuşçu 16 Aralık 1474’te vefat etti. Eyyüb Sultan Kabristanına defnedildi... “VEBA İSTİLA EDER!..”
İstanbul’da “Müneccim Kuyusu” adıyla bilinen bir kuyu vardı. Bu kuyuyu Ali Kuşçu yıldızları incelemek için yaptırmış ve derinliği 150 kulaç idi. Ali Kuşçu vefat ettikten sonra o zamanın ilim adamları; “Bu kuyu hangi memlekette olsa o memleketi veba istilâ eder” diyerek zamanın padişahı Dördüncü Murad’dan, kuyunun doldurulmasını istediler. Dördüncü Murad Han ilk zamanlar pek kuyunun doldurulmasına taraftar değildi. Müftü Yahya Efendi’nin fikrini sormak ister. Müftü Yahya Efendi de üç kelimelik bir yazı bulunan kağıt gönderir. Fakat saraydakiler yazıyı okuyamaz ve; “Herhalde Müftü Efendi bir bilmece göndermiş” diyerek, yazıyı o yönde okumaya çalışır. Bir türlü içinden çıkamayınca da zamanın bütün ilim ve fen adamlarını davet ederek bu bilmeceyi çözmelerini rica eder. Toplanırlar, fakat bir türlü ne olduğunu anlayamazlar, “severnaduh yaklamı, taklamı, baklamı, saklamı” gibi acaip kelimeler uydurmaya çalışırlarsa da bir türlü de içinden çıkamazlar... 

“ŞU RASADI YIKALIM MI?..”
O sırada kapıcı da onların bu perişanlıklarını görüp kapıdan başını içeri sokarak: 
“İzniniz olursa, şu yazıyı bir de ben görsem” der. Ona da gösterirler. Kapıcı yazıyı bir çırpıda okur:
“Şu rasadı yıkalım mı” buyurmuşlar, bilmem bilmece midir, deyince hepsi şaşırırlar. Sonra da kağıdın altındaki imzayı fark ederler, görürler ki, bunu Ali Kuşçu, vefat ederken yazmış, kendinden sonrakilere vasiyet etmiş. Bunun üzerine 
“Rasad adındaki gayya kuyusunu toprakla doldurasız” diye fetva verir ve Müneccim Kuyusu kısa zamanda toprakla doldurulup yerle bir edilir.
Tüm İçerikler