ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk Peygamber, hazreti Âdem’dir. Bütün insanların babasıdır. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp, insan şekline koydu. Mekke ile Tâif arasında kırk sene yatıp (Salsâl) oldu. Pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu cuma günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve fâidesi bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. 

İblîs, emri dinlemedi!..

Allahü teâlânın emri ile, bütün melekler, Âdem’e doğru secde etti. Meleklerin hocası olan İblîs, emri dinlemedi. Secde etmedi...

Hazreti Âdem kırk yaşında iken (Firdevs) adındaki Cennete götürüldü. Cennette yâhud dahâ önce, Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden, hazret-i Havvâ yaratıldı. Allahü teâlâ, bunları nikâh etti. Cennette, bin sene kadar yaşayıp, yasak edilen ağaçtan unutarak, önce Hz. Havvâ, sonra kendisi, yedikleri için çıkarıldılar. Âdem “aleyhisselâm”, Hindistân’da, Seylân (Serendip) adasına, Hz. Havvâ ise, Cidde’ye indirildi. İki yüz sene ağlayıp yalvardıktan sonra, tövbe ve duâları kabûl olup, hacca gelmesi emr olundu. Arafât ovasında, Hz. Havvâ ile buluştu. Kâbe’yi inşa etti... Sonra Şâm’a geldiler. Burada yirmi defa ikiz evlâdı, bir defa da yalnız Şît “aleyhisselâm” oldu. Neslinden kırk bin kişiyi gördü. Binbeşyüz yaşında iken evlâdına Peygamber oldu. Evlâdı çeşidli dil ile konuştu. 

“Benden sonra halifemsin”

Cebrâîl “aleyhisselâm” kendisine oniki kerre gelmiştir. Oruç, her gün bir vakit namâz, gusül abdesti emredildi. Kitâb gelip, fizik, kimyâ, tıb, eczâcılık, matematik bilgileri öğretildi. Aşure Günü vefât etti. Hz. Havvâ, kırk sene sonra Cidde’de vefât etti. Kabirleri, Kudüs’te veyâ Minâ’da mescid-i Hîf’te veyâ Arafât’tadır.

Hz. Âdem vefatından önce oğlu Şit aleyhisselamı çağırmış, nasihatta bulunmuş ve, “Ey oğulcuğum sen, benden sonra halifemsin” diyerek takva üzerine hareket etmesini ve bu yoldan asla ayrılmamasını tembih etmişti... 
Tüm İçerikler