ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Mevlânâ Ahmed Berkî, Afganistan’da ilim öğretmekle meşgûl idi. Bir gün, tanıdıklarından ve hemşehrilerinden bir tüccar Hindistan’a gitmiş evliyânın en büyüklerinden İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetlerini dinlemişti. Dönüşünde de İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin insanları hak yola sevk eden kıymetli mektuplarından getirmişti... TALEBESİ OLMAKLA ŞEREFLENDİ
Ahmed Berkî büyük bir merakla mektupları alıp zevkle okudu. Bu sözleri söyleyenin dirâyet ve üstünlüğünü anlayıp hemen Hindistan’a gitti. İmâm-ı Rabânî hazretlerine kavuşunca, talebesi olmakla şereflenmek istediğini istirhâm etti. Hazret-i İmâm onun kalbinin tercümanı olan bu isteklerini kabûl etti. Ona husûsî teveccühlerde bulunarak evliyâlıkta yüksek mertebelere çıkardı. 
Mevlânâ Ahmed Berkî de, hocası İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yüksek huzur ve hizmetlerinde, ihlâsla edeb üzere, hizmet etti.
Ahmed Berkî hazretleri memleketine dönüşünden sonra zaman zaman hocasına kendisinin ve yetiştirdiği talebelerin hâllerini yazarak nasîhatlarını istedi. İmâm-ı Rabbânî hazretleri de bu çok sevdiği talebesine kıymetli mektuplar göndererek istediklerini yerine getirdi. Bir mektubunda özetle şöyle buyuruyor:
“Allahü teâlâya hamd ve Resûlullah’a salât ve selâm ederim. Size de iyi duâlar eylerim. Şeyh Hasan ve arkadaşları iki mektubunuzu getirdi. Bizleri çok sevindirdi. Bir sayfasında Hâce Uveys’in halleri yazılıydı. İkinci sayfasında, kabûl edilip edilmediğinizi soruyorsunuz. Bunu okuyunca, sizin hâlinizi araştırdım. Oradaki insanların size doğru koştukları ve size sığındıkları göründü. Sizi, oradaki insanların saâdete kavuşmaları için vâsıta yaptıkları ve o yerleri size bağladıkları anlaşıldı. Bunun için, Allahü teâlâya hamd ve şükür olsun! Şeyh Hasan, sizi durduran direklerden biridir. Sizin kıymetli yardımcınızdır. Eğer Mâverâünnehr veya Hindistan’a gitmek isterseniz orada yerinizi tutacak Şeyh Hasan’dır. Ona elinizden gelen yardımı yapınız. Onu gözetiniz!”

MEKTUPTAN BİRKAÇ GÜN SONRA...
İmâm-ı Rabbânî hazretleri gönderdikleri son mektubunda; “Eğer sefere çıkacak olursanız Şeyh Hasan’ı yerinize vekil bırakırsınız” buyurmuştu. Mektubun gelişinden birkaç gün sonra Ahmed Berkî vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerine durumu bildirdiler. Çok sevdiği talebesinin ruhuna Fâtiha okudular..
Tüm İçerikler