ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Akçakoca, Sakarya mıntıkasına ve İzmit taraflarına yaptığı akınlarla buralarda bazı kaleleri fethetmiş, Ayan Gölü (Sapanca) çevresini de alarak, orasını kendisine karargah yapmıştı. Daha sonra Ermeni Pazarı ve Kandıra’yı zaptetmiş ve aşiret beylerinden Konuralp ile Aydos ve Samandıra’yı almışlardır. Samandıra Kalesi Akçakoca’ya mülk olarak verilmiştir. İzmit ile Üsküdar arasındaki bütün Türk muvaffakiyetleri bu Akçakoca ile Gazi Abdurrahman’ın faaliyetleri sayesinde temin edilmiştir. 
Akçakoca’nın vefatı 1326’dan sonra olup kabri Kandıra’da bir tepe üstündedir. Bunun adına nisbetle İzmit vilayetine “Kocaeli” denilmiştir.
“Sen ne dersin bre ulak?”
Akçakoca hazretleri vefat edince bir haberci bunu Orhan Gazi’ye şu şekilde ulaştırdı:
-Akçakoca’mız sizlere ömür Sultanım!
-Sen ne dersin bre ulak?
Orhan Gazi beyninden vurulmuşa döndü. Haberci ağlıyordu:
-Ayaklarım kırılsaydı da size bu haberi getirmeseydim Sultanım... Velâkin üzerimde bir emanet vardır...
-Ne emaneti?
-Akça Kocamın bir vasiyeti efendim...
-Tiz söyle...
-”İzmit’i biz fethedemedik... Cenab-ı Hak Orhan Gazi Beyimize nasib etsin. Şayet bu kaleyi alırsa, cümle haklarımız kendisine helal olur...” deyip ruhunu teslim etti sultanım....
Orhan Gazi derhal sefer hazırlıklarına başladı. Ordusu ile bütün beyleri, paşaları, süvarileri, piyadeleri, İzmit’in fethine gidiyordu...

“Ruhun şâd olsun...” 
Bir ticaret merkezi durumunda bulunan İzmit, İznik’in fethinden hemen sonra Osmanlılar tarafından alınmak istenmiş ve hatta bir ara elde edilmiş ise de sonradan yine Rumlara verilmişti. Osmanlı kuvvetleri İznik’in fethinden bir sene yani 1331 Haziran’ından sonra şehri kuşatmışlarsa da Bizans İmparatoru Andronikos’un yardıma gelmesi üzerine Orhan Bey, İmparatorla anlaşarak kuşatmayı kaldırmıştı. Orhan Bey, bu kuşatmadan altı sene sonra Akçakoca’nın bu vasiyeti üzerine şehri tekrar kuşattı. Bu sefer dışarıdan yardım alamayan şehir, teslim olmak zorunda kaldı... Orhan Gazi, o gün “Vasiyetini yerine getirdim Akçakoca’m! Ruhun şâd olsun” diyerek çok dualar etti...
Tüm İçerikler