ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Meşhur hadis ve fıkıh âlimi İmâm-ı Beyheki, siyer âlimi ve muhaddis İbn-i İshak’tan şöyle nakleder: Amîr Oğullarının heyeti Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimize geldiği zaman, içlerinde Amir bin Tufeyl ile Erbed bin Kays, Hâlid bin Cafer ve Hayyan bin Mâlik de vardı... İNSAN ŞEYTANLARI!..
Bu adamlar aslında kavimlerinin reisleri ve şeytanları idiler... Amir’in gelişi hiç de iyi niyetle değildi. Onun maksadı, Peygamber Efendimiz’e kötülük yapmaktı. Nitekim bu niyetini yolda gelirken Erbed’e de açıklamıştı... Ve demişti ki: “Bak Erbed, Muhammed’in yanına vardığımızda, ben onu lafa tutacağım, tam bu sırada sen de kılıcını çekip kendisini haklayacaksın!” Erbed de bunu kabul etmişti...
Böylece Resûlullah’ın huzuruna geldiler ve Amir dedi ki: “Ey Muhammed, beni kendine sâdık bir dost edin!” 
Peygamber Efendimiz de dedi ki: “Eğer, gerçekten Allah’ın birliğine, O’ndan başka hiçbir ilah olmadığına inanırsan, seni kendime dost edinirim!” 
Peygamber Efendimiz’in bu şekilde kendisine karşı şart koşmasına sinirlenen Amir bin Tufeyl, şu tehdidleri savurdu: 
“Ey Muhammed, madem beni kendine dost kabul etmedin, haberin olsun ben de burayı kırmızı atlara binmiş süvarilerimle doldurup çiğnetirim!” 
Bunları söyleyerek dönüp gitti... Peygamber Efendimiz de; “Allah’ım, Amir bin Tufeyl’i helak eyle!” buyurdu... 
Yolda giderlerken Amir, Erbed’e dedi ki: “Yazık sana ey Erbed, benim sana olan emir ve tenbihim nerede kaldı?” 
Erbed de ona şu cevabı verdi: “Ey Amir, ben senin emrettiğini yapacağım sırada, Muhammed’le benim aramda sen bulunuyordun! Kılıcımı vursaydım, sana vurmuş olacaktım!..”

YILDIRIM ÇARPARAK HELAK OLDU!
Onlar, kendi ülkelerine doğru giderken, yolda Amir boynundan hastalandı. Selûl Oğullarından bir kadının evinde misafir kaldılar... Derken Amir’in hastalığı ağırlaştı ve Allah orada onu helak etti... Sonra diğerleri ülkelerine döndüler... Kavminin adamları Erbed’e sordular: “Arkanızda neler, ne gibi haberler var?” dediler... Erbed de; 
“Vallahi Muhammed bizi bir şeye ibâdet etmeye çağırdı... Fakat o şey şimdi burada olsa, ben onu; kılıcımla bir vuruşta katlederdim!” diye konuştu... 
Bundan bir veya iki gün sonra devesini satmak için yola çıkmıştı ki, Allahü teâlâ bir yıldırım göndererek Erbed’i devesiyle birlikte yakıp helak eyledi....”
Tüm İçerikler