ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa’dır. Önce Yeniçeri Ocağına intisap etti. Bir süre sonra Kapıcıbaşılık rütbesi ile taltif edildi. Bir müddet sonra da Hezargad ayanlığına tayin edildi... 
Tirsinkli İsmail Ağa’nın ani ölümü, Alemdar Mustafa Paşa’nın hayatında bir dönüm noktası oldu. Rusçuk’a gelen Alemdar Mustafa Paşa “Ayanlar ayanı” seçildi. Aynı yıl başlayan Osmanlı-Rus Savaşında Alemdar Mustafa Paşa çok büyük yararlılıklar gösterdi... 
Kabakçı Mustafa İsyanı!
Bu sırada patlak veren “Kabakçı Mustafa İsyanı” sonunda, birçok ıslahata imza atmış olan Sultan Üçüncü Selim Han tahttan indirilerek, yerine Sultan Dördüncü Mustafa çıkarıldı. Alemdar Mustafa Paşa, bu isyana karşı çıktı. Sultan Üçüncü Selim’in öldürüleceğini haber alan Alemdar Mustafa Paşa, alelacele İstanbul’a gitti. Ancak bu arada eski padişah Sultan Üçüncü Selim katledildi. Şehzade Mahmud kurtarılabildi ve tahttan indirilen Sultan Dördüncü Mustafa’nın yerine tahta geçirildi. Bu arada Sadrazam seçilen Alemdar Mustafa Paşa, ilk iş olarak Sultan Üçüncü Selim’in katillerinin cezalandırılmasını sağladı. 
15 Kasım 1808 gecesi büyük bir isyan patlak verdi. Alemdar Mustafa Paşa, kuşatılan köşkünde mahsur kaldı. Yardımın da gecikmesi üzerine umudu kalmayan Alemdar Mustafa Paşa, 42. Bölük Odabaşını çağırttı:

“Onları buradan kaçır!”
“Haremimi ocağın namusuna emanet ederek sana teslim ediyorum. Onları buradan kaçır. Ben bu asileri bertaraf ederken, kendim de ölürüm” dedikten sonra, Alemdar’ın bulunduğu kuleye, kalabalık bir Yeniçeri grubunun hücum etmesi üzerine, daha önce koydurduğu barut fıçılarının üzerine tabancası ile ateş etti ve büyük bir patlama oldu. İsyancılardan beş yüz kişi, bir rivayete göre ise sekiz yüz kişi bir anda havaya uçup öldü... 
1908’den sonra kurulan Tarih-i Osmani Encümeni tarafından Paşa’nın kemikleri Gülhane Parkı karşısındaki Zeynep Sultan mezarlığına taşıtıldı...
Tüm İçerikler