ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Amr bin Meymûn hazretleri, Peygamber efendimiz zamânında Müslüman oldu. Ancak Peygamber efendimizi göremedi ve sahâbî olamadı. Eshâb-ı kirâmın en meşhûr fıkıh âlimlerinden Abdullah bin Mes’ûd’dan kırâat ilmini öğrendi. Ayrıca hazret-i Ömer, hazret-i Ali, Sa’d bin Ebî Vakkas, Ebû Hüreyre, hazret-i Âişe ve Ebû Eyyûb Ensârî’den (radıyallahü anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti. Rivâyetleri Kütüb-i Sitte denilen altı meşhûr hadîs kitabında yer almıştır... “EY BENİM KULLARIM!..”
Amr bin Meymûn’un, Ebû Zer Gıfarî’den (radıyallahü anh) rivayet ettiği bir Hadis-i Kudsi şöyledir: (Manası Allahü teâlâdan, sözleri Peygamber Efendimizden (sallallahü aleyhi ve sellem) olan hadis-i Şeriflere Hadis-i Kudsi denir.)
Allahü tebareke ve teâlâ hazretleri buyurdu ki;
-“Ey Kullarım! Şüphesiz zulmü kendime haram kıldım. Yani zulümden münezzehim. Bunu size de haram kıldım. Sakın kimseye zulmetmeyin. Ey Kullarım! Hepiniz, dalâlet, sapıklık üzere yaratıldınız. Yani din bilgilerini bilmiyordunuz. Ancak sizden hak yoluna hidayet ve iman etmeye muvaffak eylediğim kimseler hidayete kavuştu, dalâletten kurtuldu. Benden hidayet isteyiniz, sizi hidayete kavuşturayım.”
-”Ey benim kullarım hepiniz açtınız. Fadl ve keremimle sizleri yedirip içirip doyurdum. Benden yiyecek içecek talep ediniz ki bunun sebeplerini ve yolunu kolaylaştırayım.”
-”Ey benim kullarım hepiniz çıplaktınız, hepinizi ben giydirdim. Benden giyecek talep ediniz ki sizi giydireyim.”
-”Ey benim kullarım! Siz gece gündüz kast ile hata edersiniz. Ben ise şirkten başka bütün günahları affediciyim. Bana istigfar diniz ki sizi mağfiret edeyim.”
.....

BEŞ ŞEY GELMEDEN ÖNCE...
-“Ey kullarım! Sizin amel ve ibadetlerinizi, her işinizi, ilm-i ezelim ve hafaza meleklerim ile zapt ve hıfz ederim. Sonra işlerinizin karşılığını ahirette noksansız veririm. İşte bu şekilde her kim bir hayır işlerse, bana hamd-ü senâ eylesin. Bu da benim ihsanımdır. Bundan başka iş işleyenler de beni değil, kendi nefislerini kötülesinler. Zira kötülük işleyenler, irade-i cüz’iyyeleri ile kendi nefslerine uyarak günah işliyorlar.”
Vefatından evvel kendisine; “Nelere dikkat edelim?” diye sorulduğunda; “Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganîmet bil: Ölümden önce hayâtını, meşgaleden önce boş vaktini, fakirliğinden önce zenginliğini, ihtiyarlığın gelmeden önce gençliğini, hastalığından önce sıhhatini” hadîs-i şerîfini söyledi.
Tüm İçerikler