ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Amr bin Mürre el Cüheni (radıyallahü anh), Eshâb-ı kiramdandır. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile beraber birçok gazalara katıldı. Onun vefatından sonra Şam’a yerleşti. Hazret-i Muaviye’nin (radıyallahü anh) halifeliği sırasında Şam’da vefat etti...  “BEN ŞEHADET ETTİM!..”
Amr bin Mürre el Cüheni hazretleri, Tirmizi başta olmak üzere birçok âlim Amr hazretlerinden hadîs-i şerîf rivayet etti. İşte bu hadîs-i şerîflerden bazıları:
Bir adam Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Efendimize gelerek:
“Yâ Resulallah! Ben şehadet ettim Allah’tan başka ilah yok ve sen Allah’ın Resulüsün, beş vakit namazımı kıldım, ramazan orucunu tuttum ve (geceleri) ihya ettim, zekatı verdim” dedi. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Efendimiz buyurdular ki:
“Kim bu şekilde ölürse nebiler, sıddîklar, şehidlerle beraberdir, ancak ana ve babasına kötülük etmezse!..”
“Kaldırılmazdan önce size ilmi tavsiye ederim” Sonrada orta parmağı ile işaret parmağını bir araya getirdi ve buyurdu ki; “Alim ve (ondan) ilim öğrenen, ecirde ortaktırlar. Böyle olamayan insanlarda hayır yoktur.” 
“Münafığın delili üçtür: Konuşursa yalan söyler söz verirse sözünden döner emanet olunursa ihanet eder.”
“Bir idareci veya vali kapısını ihtiyaç, zaruret ve dilek sahiplerinin yüzüne kapatırsa, Allah’ı da mutlaka onun ihtiyaç, zaruret ve dileklerine karşı gök kapılarını kapatır.”
“Kim, ameli ile insanlara gösteriş yapmak isterse; Allah teâlâ onu yaratıklarından kulak sahibi olanlara duyurur ve onu küçültür, horlar.”

“HANGİMİZ YALAN SÖYLÜYORSA!”
Amr bin Mürre el Cüheni (radıyallahü anh) Müslümân olduktan sonra, kavmine gidip, onları İslâma da’vet etmek için, Resûlullahtan “sallallahü aleyhi ve sellem” izin istedi. Kavmine gidip onları İslâma davet etti. Kavminden bir kişi hâriç hepsi Müslümân oldular. Îmân etmeyen o kimse; “Ey Amr! Allah senin hayâtını sana zehir etsin. Bizim putlarımızı terk etmemizi ve atalarımızın dîninden dönmemizi istiyorsun” dedi. Hazreti Amr da ona, “İkimizden hangimiz yalan söylüyorsa, Allah onun hayâtını zehir etsin” dedi. O şahsın dudakları ve ağzı parçalanıp döküldü. Yediği yemeğin tadını alamazdı. Sonra gözleri kör oldu, dili tutuldu ve bu hâl üzere öldü. Ölürken yanındakilere şunları söyledi:
“Beni Amr bin Mürre el Cüheni’nin Rabbi bu hâle getirdi, o öldürüyor!”
Tüm İçerikler