ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin Şübrime hazretleri, Tâbiînden olup, Irak-Kûfe’de yetişen hadîs ve fıkıh âlimlerinin üstünlerindendir. 72 (m. 691) senesinde doğdu. 144 (m. 761) senesinde vefât etti. Ebû Cafer tarafından oraya kadı olarak tayin edilmiştir. İbn-i Şübrime aynı zamanda şair, cömert ve güzel ahlâkı ile meşhûrdur... “HALKIN ARASINA KARIŞMALI!..”
Abdullah bin Şübrime; birçok âlimin yaptığı gibi halkın arasına girip onlarla sohbet etmeyi severdi. Arkadaşlarına da böyle yapılmasını tavsiye ederdi. Kendisine bu hâlinden suâl edildiğinde şöyle cevap verirdi: 
“Halkın arasına âlimler karışıp dolaşmalı, onlarla güzel ve dîni sohbetler yapmalı, arkadaşları çoğaltmalı, onlara Müslümanlarla anlaşıp kaynaşmayı öğretmeli, kendilerine dîni işlerde yardımcı olarak, iyi ve güzel ahlâklı davranarak onlara rehberlikte bulunmalı...”
Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
“Kim cenâzeye tâbi olur, onun namazını kılarsa, onun için bir kırat ecir vardır. Kim, onun defninde bulunursa, ona iki kırât ecir vardır.” Eshâb-ı kirâm “Yâ Resûlallah, iki kırât nedir?” diye sordular. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “Onların en küçüğü Uhud Dağı kadardır” buyurdular.
“Siz kıyâmet gününde, sizin ve babalarınızın isimleriyle çağırılırsınız. Onun için güzel isimler koyunuz.”
“Kim bilerek söylemediğim bir sözü bana isnâd ederse (söyledi derse) Cehennemdeki yerine hazırlansın.”
“İnsana, bir sene bir ay, bir hafta bir gün, bir gün bir an gibi gelinceye kadar, kıyâmet kopmaz.”

CENNETE GÖTÜREN AMEL!..
Ebû Hureyre (radıyallahü anh) Resûlullah Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) “Yâ Resûlallah! Seni görünce, içim rahatlar, bir sevinç hasıl olur. Bana Cennete girmeme vesîle olacak bir ameli bildir” dedi. Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ona “Güzel sözlü ol. Selâmı yay, akrabanı ziyâret et, insanlar gece uyurken sen namaz kıl. O zaman Cennete selâmetle gir.”
Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Mekke’yi fethettiği zaman, şeytan, kuvvetle bağırdı. Askerleri yanına toplandı. Onlara “Bugünden sonra, Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) ümmetinin şirk üzere olmalarını istemekten ümidinizi kesiniz. Fakat, dinleri husûsunda onların kalblerini saptırınız. Aralarında ölüye feryad ederek ağlamayı yayınız.”
“Cimrilik ve korkaklık insanda bulunan kötü huylardandır.”
Tüm İçerikler