ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Pîr Emîr hazretleri, Bursa velîlerindendir. Asıl adı Mehmed’dir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1495 (H.900) senesinde Buhârâ taraflarından gelip Bursa’ya yerleşti. Bizzat kendisi, Emir Sultan hazretlerinin akrabası olduğunu bildirdi. 
“ÂSÂ SUYU”NUN TARİHÇESİ...
O günlerde Emir Sultan’ın dergâhında Abdullah Efendi isimli biri ders veriyordu. Bunun üzerine dostlarından biri Pîr Emir için, Mûsâ Baba semti civârında bir mescid ve dergâh inşâ ettirdi. Pîr Emir Sultan bu dergâhta ders verip talebe yetiştirmekle meşgûl oldu. Vefât edince dergâhının bahçesine defnedildi...
Bu mübarek zat, dergâhında talebe yetiştirmekle meşgûl olduğu sırada, bir grup misâfir ziyârete geldi. Namaz vakti gelince misâfirler Pîr Ömer’e abdest alınacak yeri sordular. Pîr Emir elindeki asâ ile câminin batı tarafında abdest alınacak suyun bulunduğunu işâret etti. Oraya giden misâfirler, suyun olmadığını görerek, geri dönüp durumu Pîr Emîr’e bildirdiler. Ziyâretçilere; “Beni tâkib ediniz ve biraz sonra geliniz” diyerek günümüzde “Âsâ Suyu” denilen yere gitti. Arkasından gelen ziyâretçiler de, biraz önce su bulamadıkları bu yerde, henüz kaynamaya başlamış bulanık bir suyun aktığını gördüler. O günden îtibâren o suya “Âsâ Suyu” denilmektedir...
Pîr Emîr Câmiinin imâmı Hacı İshâk Efendi, bir gün câminin avlusunda ayaklarını türbeye karşı uzatmış halde uyuya kalır. Uykusunda bir zât ayaklarını tutarak türbeden çevirir ve bir daha böyle yatmamasını tenbihler. Hacı İshak Efendi, uyandığında yanında kimseyi göremez...

YASAK BÖLGE İLÂN EDİLDİ!..
Bursa’nın Yunan işgâli sırasında, bir Yunan askeri, Pîr Emîr’in türbesine girerek, ata biner gibi mezarın üzerine çıkıp, kötü sözler söylemeye başladı. O anda ayakları kurudu. Feryâdı üzerine arkadaşları tarafından türbeden çıkarıldı. Durum Yunan komutanına bildirilince, Pîr Emîr’in türbesinin bulunduğu çevre Yunan askerleri için yasak bölge îlân edildi.

KORUCUYA ATILAN TOKAT
Yine Yunan işgâli sırasında Pîr Emîr mahallesine bakan korucu, bir gün elindeki sopası ile Pîr Emir’in mezarı üzerine vurarak; “Mâdem velîsiniz neden Yunanlıları Bursa’dan kovmuyorsunuz? Bu nasıl velîliktir?” şeklinde konuşunca, korucu rüyâsında Pîr Emir’i görür. Pîr Emîr ona; “Vatan ve iffeti korumak size âittir. Canlılar ne gün için var. Biz mi gerek...” der. Sonra korucuya bir tokat atar. Sıçrayarak uyanan korucu felç olur ve kısa zaman sonra da ölür.
Tüm İçerikler