ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Baba Nîmetullah Nahçıvânî, Osmanlılar zamânında yetişen İslâm âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolunun büyük velîlerindendir. Âzerbaycan’ın Nahçıvân şehrinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1514 (H.920) senesinde Konya’ya bağlı Akşehir’de vefât etti. Türbesi, Baştekke yolu üzerindedir... ÇOK TALEBE YETİŞTİRDİ
Küçük yaştan îtibâren doğum yeri olan Nahçıvân’da bulunan kıymetli âlimlerden dersler almaya başlayan Baba Nîmetullah Nahçıvânî, fen ve din ilimlerini tahsîlden sonra tasavvufa yöneldi. Daha sonra Konya’ya bağlı Akşehir beldesinde yerleşti. Orada uzun seneler ilme hizmet edip, çok talebe yetiştirdi... Sohbetlerinde, hocasının mürşidi Şâh-ı Nakşibend hazretlerinden naklederek buyurdu ki:
“Dilini, Allahü teâlânın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesâba çek. İlme yapış ve edebi muhâfaza et. Hak ve hukûka riâyet et. İbâdetten ayrılma. Güzel ahlâklı, merhamet sâhibi ve yumuşak ol. Allahü teâlâyı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma.”
“Havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin fazîletli, kerâmet sâhibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hatâ edebilirsiniz. O kimsenin hakîkaten fazîlet ve kerâmet sâhibi olduğunu anlamak için, İslâmiyetin emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber efendimizin ahlâkı ile ahlâklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakîkî İslâm âlimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise, o kimse fazîlet ve kerâmet sâhibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazîlet ve kerâmet sâhibidir demek mümkün olmaz.”
“Günahlara bir defâ, tâatlere ise bin defâ tövbe etmek lâzımdır. Yâni yaptığı ibâdet ve tâatlere bakıp kendini beğenmek, o ibâdeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenâdır.”

GAFLETİN İNSANA YAPTIĞI!..
“İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun, gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı, Cehennem ateşi yapmaz. Yâ Rabbî! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duâyı kabûl eyle.”
“Bir kimsenin, Allahü teâlâya olan muhabbetinin hakîkî olup olmadığının alâmeti; kendisinde deniz misâli cömertlik, güneş misâli şefkat ve toprak misâli tevâzu gibi üç hasletin bulunmasıdır.”
Baba Nîmetullah Nahçıvânî hazretlerine, vefatına yakın, “Ârifin alâmeti nedir?” diye sorulduğunda; “Allahü teâlâyı anmakta gevşeklik göstermemektir” buyurdu.
Tüm İçerikler