ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Enes bin Mâlik radıyallahü anh, Ensâr-ı kirâm’ın büyüklerindendir. Hicretten on sene önce doğmuş (m. 612), hicretin 93 senesinde (m. 712) vefât etmiştir. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Medine-i Münevvere’ye teşriflerinde Enes 9-10 yaşlarında idi. “ENES’E DUA BUYURUNUZ”
Hemen annesi Ümm-i Süleym kendisini alıp, Resûlullah efendimizin huzur-u saâdetlerine getirdi. Hizmetlerine kabul buyurmasını istedi. “Yâ Resûlallah! Ensâr erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Bu oğlumdan başka sana, hediye verecek bir şeyim yok. Bunu al, sana hizmet etsin” dedi. 
Validesinin bu isteği kabul buyuruldu. Bunun üzerine annesi; “Yâ Resûlallah! Şu hizmetçiniz Enes’e duâ buyurunuz” deyince, Resûlullah efendimiz de “Yâ Rabbi! Enes’in malını ve evlâdını mübârek ve yümünlü eyle, ömrünü uzun eyle, günahlarını af eyle” şeklinde duâ buyurdular.
Peygamber efendimiz, Enes bin Mâlik hakkında şöyle buyurdular:
“Ey Enes! Biliyor musun, mağfireti (bağışlamayı) gerektiren hususlardan biri de, Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin, yahut içini rahatlatırsın, yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin, yahut kendisi olmadığı zaman, çoluk çocuğuna göz kulak olursun.”
Enes bin Mâlik’in bizzat Resûl-i Ekrem efendimizden rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ikisi şöyle:
“Kolaylaştırınız, (zorlaştırmayınız) güçleşdirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”
“Birbirinize buğz etmeyiniz, hased etmeyiniz (kıskanmayınız) birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek (küsmek) helâl olmaz.”

ÖN SAFLARDA ÇARPIŞTI VE!..
Enes bin Mâlik anlatır: 
Bir kimse Resûlullaha gelerek “Yâ Resûlallah! Benim rengim siyah olup, yüzüm güzel değildir. Hem de fakirim. Eğer düşmanla savaşıp şehîd olursam Cennete girebilir miyim?” diye sordu. Peygamber efendimiz de, “Evet girersin” buyurdular. Savaş başladı. O kimse ön tarafa geçti. Şehîd oluncaya kadar çarpıştı ve şehîd oldu. Peygamber efendimiz başucuna gelerek “Allahü teâlâ yüzünü güzelleştirdi. Kokunu hoş yaptı ve malını çoğalttı” dediler ve oradakilere dönerek, “Bu şehidin cübbesi altına girmek için çekişen iki huri gördüm” buyurdular.
Tüm İçerikler