ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sâbit bin Eslem el-Benânî, Tâbiînin; zâhid, âbid ve müttekilerinden bir büyük zat idi. Künyesi Ebû Muhammed’dir. 737 (H.120) senesinde vefât etti. 
Basra’nın en büyük âlim ve râvilerinden olan el-Benânî hazretleri, hadîs ilminde sika, emîn, güvenilir ve îtimâd edilir bir âlimdir ve birçok Sahâbîden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Enes bin Mâlik, Abdullah İbn-i Ömer bunlardandır. 
Bu mübarek zat, gecelerini ibâdetle geçirir ve çoluk çocuğuna; “Kalkın, Allahü teâlâya ibâdet edin. Şunu hiç unutmayın ki, gece kalkıp ibâdet yapmak, kıyâmetin şiddet ve dehşetinden daha hafiftir” derdi. NAMAZ, NAMAZ İLLE NAMAZ...
Hikmetli sözleri pek çoktur. Buyurdu ki: 
“Öyle insanlara yetiştim ki, çok namaz kılmaktan başlarını yastığa koyacak vakit bulamazlardı.”
“Yirmi yıl çok sıkı bir şekilde namaza kalktım. Bütün bu yirmi yıl boyunca, onun nîmetini topladım.”
“Elli yıl, bütün gecelerimi ibâdetle geçirdim. Her seher vakti şu duâyı yapardım: Allah’ım, kullarından birine, kabrinde namaz kılmayı nasîb edeceksen, o kulun ben olayım.”
“Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da, gerçek mânâda âbid (ibâdet eden) bir kul olamaz. Bu iki özellik, namaz ve oruçtur. Bunlar, o kulun et ve kanı mesâbesindedir.”
“Allahü teâlânın anıldığı yere dağlar kadar günah ile girseler, çıktıkları zaman üzerlerinde zerre kadar bir günah kalmaz (kul hakkı dışında).”

BİR GENCİN GÜZEL SONU...
Sâbit bin Eslem hazretleri bir gün buyurdu ki: 
“Sinirli bir gence, annesi sık sık öğüt verir ve; ‘Ey oğlum, senin için öyle bir gün vardır ki, sen hep o günü hatırla!’ derdi. Oğlunun ölümü yaklaşınca, annesi üzerine kapanıp; ‘Ey Oğlum, seni bugün için ikaz ediyor, uyarıyordum’ dedi. Oğlu; ‘Anneciğim, benim, magfireti, bağışlaması, affı ve ihsânı bol olan Rabbim vardır. Bugün, o lütuf ve ihsânlarından birinden beni uzak tutmayacağına ümidim, tamdır’ diye cevap verdi... 
Allahü teâlâ, o gence merhamet eyledi. Çünkü Allahü teâlâ hakkında zannını iyi yaptı. Yâni ‘O lütuf ve ihsân sâhibidir, bağışlayıcıdır’ diye kalben inanmıştı.”
Tüm İçerikler