ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muhammed Bâkır hazretleri 676 (H.57) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 731 (H.113) senesinde aynı yerde vefât etti. Cennetü’l-Bakî Kabristanında babasının yanına defnedildi.
Bu mübarek zat, Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmını görenlerin zamanında yetişen en büyük velîlerdendir. Hazret-i Câbir ve hazret-i Enes bin Mâlik ile görüşüp onlardan ve Tâbiînden olan büyük zâtlardan ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet eden Muhammed Bâkır hazretleri Medîne’nin büyük fıkıh âlimlerinden oldu. Zamânında bütün dünyâdaki evliyânın feyz kaynağı oldu. Evliyâlık yolunda olanlara feyzler onun vâsıtasıyla geldi. İmâmlığı on dokuz sene sürdü. Medine’nin en büyük âlimi
Muhammed Bâkır hazretleri Medine’nin en büyük fıkıh âlimlerindendir. Eshabı Kiramdan Cabir ve Enes (radıyallahü anhüma) ile görüşüp onlardan hadis-i şerifler rivayet etti. Hazret-i Ebû Bekir ve hazret-i Ömer’i çok severdi. Zamânında bâzı kimselerin bunlara düşmanlıkta bulunduklarını ve bunu da Ehl-i beyte olan sevgilerinden yaptıklarını iddiâ ettiklerini duyunca, çok üzüldü: -Ben hazret-i Ebû Bekir’le hazret-i Ömer’e düşmanlık eden kimselerden uzağım. Onlar da benden uzaktır, buyurdu.
Zamanında, bütün dünyadaki evliyanın feyz kaynağı olup, evliyalık yolunda olanlara feyz, onun vasıtasıyla verildi. İmamlığı on dokuz sene sürdü. Bütün ilimlere vakıf olduğu için kendisine, ilimde ve fazilette üstün manasına “Bâkır” denildi. 

“Vasiyetlerini çabuk yap!”
Oğlu İmam Cafer-i Sadık anlatır:
“Babam beni yanına çağırıp vasiyetini söylemeye başladı. Ben, “Aman efendim, bizi korkutmayınız. Allahü teâlâ gecinden versin, sıhhatiniz yerindendir” deyince, buyurdu ki:
-Bir saat evvel babam Zeynel Âbidin’in sesini işittim. Bana, “Evladım, vasiyetlerini çabuk yap, çünkü bize kavuşmana çok az zaman kaldı” buyurdu, dedi. Bunları söyledikten bir saat sonra da vefat etti.
Tüm İçerikler