ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali Havâs Berlisî hazretleri Mısır evliyasındandır. Ümmi idi, yani okuma yazması yoktu. Allahü teâlânın ihsânı ile Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler üzerinde, âlimleri hayrette bırakan çok kıymetli açıklamalarda bulunurdu... NASİHAT DİNLEMEYEN ADAM...
Tanıdıklarından birisi, bir sene hacca gitmek için gelip, Ali Havâs hazretlerinden izin istedi. Ali Havâs da ona, hacca gitmemesini, orada kin ve düşmanlıkla karşılaşacağını bildirdi. Ancak o zât, bu nasîhati dinlemeyerek, hacca gitmek üzere Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekke-i mükerremeye girdiği zaman, günlerden cumâ idi ve imâm hutbe okuyordu. Ayağa kalkarak, orada bulunanlara;
“Ey Mekke ahâlisi! Cumânız bâtıldır. Zîrâ, cumânın şartlarından biri de, hutbe dinleyenlerin en az kırk kişi olmasıdır. Burada ise, ancak uzaktan gelen yolcular vardır” dedi... 
Öğle vakti şiddetli sıcak dolayısıyla, halkın Kâbe duvarlarının gölgesine sığınmış olduklarını fark edemedi. Onun bu sözleri çevrede duyulunca, büyük bir gürültü oldu ve hutbenin yeni baştan okunmasına karar verildi. Bu olay sırasında Kâbe’de bulunanlar arasında kutub ve ebdallarla birlikte, kimsenin tanımadığı Allahü teâlânın velî kulları da bulunuyordu. Bu sebepten dolayı, bu zât, hac farizasını yerine getirip Mısır’a döndüğü vakit, Ali Havâs onun üzerinde buğz ve adâvet izleri taşıdığını, çehresinin donmuş, ruhsuz bir buz parçası gibi olduğunu gördü. O zât, Ali Havâs’a şöyle dedi:

“BANA HACCA GİTME DEMİŞTİNİZ!..”
“Hacca gitmememi, gittiğim takdirde kin ve düşmanlık taşıyarak döneceğimi söylemiştiniz. Şâyet ben bu sene hacca gitmeseydim, Mekke ahâlisinin bu hac mevsimindeki cumâları bâtıl olurdu...” 
O anda bir şey söylemeyen Ali Havâs, sonra;
“O adam bu karşılığı verince anladım ki, olay sırasında orada hazır bulunan kutub ve velîlerin mevcûdiyeti, ilâhî buğz ve adâvet izlerinin bu zât üzerinde yerleşmesine sebeb olmuştur” buyurdu. 
Daha sonra Ali Havâs, bu kişi için;
“Hoş olmayan bir halde bu adamın ölmesinden korkuyorum” derdi... Buyurduğu gibi oldu. Adam bu sözleri söyledikten kısa bir zaman sonra feci bir şekilde can verdi...
Tüm İçerikler