ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
Ahmed Necibî Endülüs’te (İspanya) yetişen büyük velîlerdendir. Sevilla (İşbiliye) şehrinde doğdu. Doğum ve vefât târihi belli değildir. Endülüs’te tahsilini tamamladıktan sonra medreselerde talebe yetiştirdi...  KITLIK VE VEBÂ
İşbiliye’de bir müddet kaldıktan sonra, Mısır’a gitmek için yola çıktı. Mısır’da iken büyük bir kıtlık ve vebâ olmuştu. Ahmed Necibî, yolda giderken açlıktan süt çocuklarının öldüklerini gördü. “Yâ Rabbî! Bu hâl çok acı” diye niyâzda bulundu. Bunun üzerine; “Ey kulum! Sana bir zarar verdim mi?” diye bir ses işitti. “Hayır!” cevabını verince; “Bu hâle îtirâz etme. Ölen çocuklar veled-i zinâdır. Halktan ölenler ise, benim emirlerime uymayıp yasaklarımdan sakınmayanlardır. Bunun için onları cezâlandırdım. Bu hususta kalbinde bir sıkıntı keder olmasın...” Bunun üzerine halkın o hâli sebebiyle üzüntüden kurtuldu. 
Ahmed Necibî hazretleri Mısır’da vefât etti. Birçok Sahâbe ve Tâbiîn kabirlerinin bulunduğu Benî Kende kabristânına defnedildi. Vefatından kısa bir zaman önce yanında bulunanlara nasihat ediyordu. İyi bir arkadaşın nasıl olacağını anlatırken buyurdu ki:
ARSLANDAN DA TEHLİKELİ!..
“Tanıştığınız, görüştüğünüz, berâber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı, kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir: Gördüğünüz, görüştüğünüz, berâber olduğunuz, birlikte oturup, kalktığınız kimse, sizin Allahü teâlâyı hatırlamanızı ve unutmamanızı, O’nu dil ve gönül ile anmanızı sağlıyor, bunu tâzeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa, işte o iyi arkadaştır. Ama berâber olduğunuz kimse, Allah korusun cenâb-ı Hakkı ve O’nun zikrini size unutturuyorsa, gerçekten bil ki, o kimse kötü arkadaştır. Ondan sakınmak elbette çok lâzımdır. Ondan, yırtıcı arslandan kaçar gibi hattâ daha çok kaçmalıdır. Çünkü arslanın yapacağı, olsa olsa canını almaktır. Arslan insanın canını alabilir, onu öldürebilir. Fakat îmânına zarar veremez. Kötü arkadaş ise, insanın hem îmânının ve hem de canının gitmesine, onun ebedî felaketine sebeb olur. 
İyi bir arkadaş, iki cihân için de büyük saâdettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. 
İyi arkadaşa sâhip olunca, çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki, kıyâmette pişmanlık çekilmesin.”
Tüm İçerikler