ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Seyyid Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî, Anadolu’da yetişen ve Anadolu’yu aydınlatan meşhûr velîlerdendir. 1494 (H.900) senesinde Tosya’da doğdu. 1562 (H.970)’de Eğridir’de vefât etti. Kabri, Eğridir Yazla’daki câminin yanında bulunan kabristanda dedelerinin kabirleri yanındadır... BÜYÜK HİZMETLER YAPTI...
Şeyh Burhâneddîn hazretleri, baba ve anne tarafından âlim ve fazîlet sâhibi bir âileye mensuptur. Peygamber efendimizin soyundan olup seyyiddir. Nesebi baba tarafından evliyânın meşhurlarından Seyyid Hakim Ali Tirmizî’ye ulaşır. Babası, Tokatlı Mehmed Muhyiddîn Efendidir. Annesi evliyânın meşhurlarından Seyyid Muhammed Çelebi Sultan’ın kızı Şehribânû Hâtundur. Annesi; “Oğlum Burhâneddîn doğduğunda kırk gün beşiğinde zikretti” demiştir.
Tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giden Burhâneddîn hazretleri, Tasavvufta yetişmek üzere Zeyniyye tarîkatı şeyhi Tosyalı Şeyh Nasûh Efendinin, derslerine ve sohbetlerine devâm etti. Bu hocasının rehberliği ile kemâle erip, icâzet verildi. Eğridir’de dedesi Muhammed Çelebi’nin vefâtı ile boşalan zâviyede insanlara rehberlik yapmak, doğru yolu anlatıp, ilim öğretmekle vazîfelendirildi. Ayrıca vaaz ve nasîhatleriyle doğru yolu anlatıp halkı irşâd etti. Ehl-i sünnet îtikâdının kalplere iyice yerleşmesi, din bilgilerinin öğrenilmesi ve öğrenilen bu bilgilere göre amel edilmesi, yaşanması, İslâm ahlâkının yayılması husûsunda büyük hizmetler yaptı...

“DERVİŞLERİ SANA BIRAKIYORUM”
Şeyh Burhâneddîn hazretlerinin talebelerinden Hacı Halîfe’nin oğlu şöyle anlatmıştır: 
Babam bana şöyle anlattı: ‘Muhammed Halîfe! Artık ömrümüzün sonuna geldik. Bir daha Kûnân’e gelmeyiz! Âhirete göçeriz! Talebelerimi, dervişleri sana bırakıyorum. Mümkün olduğu kadar bütün işlerini göresin. Sen bizim oğlumuzsun. Baban Hacı Halîfenin sana anlattıkları doğrudur. Dervişler rüyâlarını sana anlatsınlar. Sen dahi Zeynüddîn Hafî’nin Risâle-i Kudsiye’lerinde bulunan tâbirlere göre tâbir edersin. Sana bunları söylemek için çağırdım’ buyurdu. Sonra bana duâ etti. Eğridir’e dönüp aradan çok geçmeden hastalandı ve vefât etti...”
Tüm İçerikler