ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hayât bin Kays, Urfa’nın Harran ilçesinde yetişen evliyânın büyüklerinden, ariflerin ileri gelenlerindendir. Ömrünün 50 senesine yakınını Harran’da geçirmiş büyük bir velîdir. İnsanlar ve bazı sultanlar, onu ziyaret edip duâsını alırlar, onunla beraber olmakla bereketlenirlerdi. Cömertliğiyle meşhurdu. 1185 (h. 581) yılında orada vefât etti. Harran’ın dışına defnedildi... SULTANLAR DUASINI ALIRDI... 
Âlim ve câhil, herkes ondan istifâde etmiş, Harran halkının başı sıkıştığında doğruca ona koşmuştur. Meselâ Harran ovasında, bazan günlerce suyun damlası bulunmaz olurdu. Halk, bunun çâresini bulmuştu. Hemen Hayât bin Kays hazretlerine koşar, onun duâsını alır, duâsının himmet ve bereketiyle yağmur yağar, halk susuzluktan kurtulurdu... 
Bu hususta onun yardımları saymakla bitirilemez. Sultan Nûreddîn Zengî onu ziyaret edip, Hıristiyanlara karşı yaptığı cihâdda azim ve gayretini kuvvetlendirirdi. O da, onun muvaffak olması için duâ ederdi. Sultan Selâhaddîn-i Eyyûbî de ziyaret eder, ondan duâ isterdi. Duâsını alarak yaptığı harbi kazanırdı...
Hayât bin Kays el-Harrânî hazretlerinin kerametleri meşhurdur. Hikmetlerle dolu, kalblere tesir eden sözleri pek çoktur. Buyurdu ki:
“Kalbinde, Allah korkusu bulundurmak ve sıddîklerin hâlleri ile hallenmek isteyen kimse, her işinde sünnet-i seniyyeye yapışmalı, onu mutlaka yerine getirmeli ve helâl lokma yemelidir. İnsanın meleklik sıfatından mahrum olması, haram yemesi ve Allahü teâlânın yarattıklarına eziyet etmesi sebebiyledir.”
“Sâdık talebenin alâmeti şudur ki; bir ân dahi olsun, Rabbini zikretmekten, O’nu hatırlamaktan ayrılmamalı ve O’nun hakkını gözeterek, farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyânın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde dâima cenâb-ı Hakkın sevgisini bulundurmalıdır.”

“MUHABBET İLE KAVUŞULUR...” 
Vefat ederken talebelerine şunları söyledi:
“Muhabbet, yanî Allahü teâlâyı sevmek, ma’rifetin (yanî O’nu tanımanın) ve Hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Bakî (yanî sonsuz var) olan sevgiliye, muhabbet ile kavuşulur.”
Ebû Abdullah el-Kureşî diyor ki: “Vefâtlarından sonra kabirde, hayatlarındaki gibi kerametleri ve tasarrufları devam eden dört evliyâ gördüm. Bunlar: Ma’rûf-i Kerhî, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî, Ukayl-i Münbecî ve Hayât bin Kays el-Harrânî hazretleridir.”
Tüm İçerikler