ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Buyurdu ki: “Üç şey vardır ki, kimde bulunursa Allahü teâlâ ondan râzı olur: Çok istiğfâr etmek, yumuşaklık 
ve sadâkat çokluğu...”

İmâm-ı Muhammed Cevâd Takî “Oniki İmâm”ın dokuzuncusudur. Muhammed Cevâd hazretleri, Resûlullah efendimizin torunu olup, hazret-i Ali ile hazret-i Fâtıma’nın (radıyallahü anhümâ) evlâdlarındandır. Hazret-i Hüseyin’in soyundan olduğu için “Seyyid”dir. Muhammed Cevâd daha küçük yaşta, büyük ve derin bir âlim olmuştur. İmâmlığı on altı sene iki ay on dört gündür... Muhammed Cevâd’ın menkıbeleri ve kerâmetleri çoktur. “KİM ZALİME YARDIM EDERSE!..”
İmâm-ı Takî hazretleri buyurdu ki:
“Zulüm yapan, zâlime yardım eden ve bu zulme râzı olan, bu zulme ortaktır. Zâlimin adâletle geçen günü, kendisine, mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır gelir.”
“Câhiller çoğaldığı için, âlimler garib oldu.”
“İhtiyaç sâhiplerine iyilik ve yardım yapanlar bu iyiliğe ihtiyaç sâhiplerinden daha çok muhtaçtırlar. Çünkü iyilikleri sebebiyle sevâba ve övgüye kavuşurlar. Her kim iyilik yaparsa başta kendine iyilik yapmış olur.”
“Kim Allahü teâlâya güvenir ve sığınırsa, insanlar kendisine muhtaç olur. Allahü teâlâdan korkup, haramlardan sakınan kimseyi Allahü teâlâ insanlara sevdirir.”
“Dilde güzellik, tatlılık ve akılda olgunluk olmalıdır.”
“İffetli olmak fakirliğin, şükür belânın, tevâzû üstünlüğün, fesâhat sözün, hıfz rivâyetin, tevâzu ilmin, edep ve mâlâyânîyi terk etmek verânın, güler yüzlülük de kanâatin zîneti, süsüdür.”
“İnsanın şerefi ve mertliği kimseyi hoşlanmadığı bir şeyle karşılamaması; ahlâkının güzelliği başkasına eziyet veren şeyi terk etmesi; cömertliği, üzerinde hakkı olan kimselere iyilik etmesi, insaflı olması; hak ortaya çıktığı zaman hakkı kabul etmesidir.”
“Üç şey vardır ki, kimde bulunursa Allahü teâlâ ondan râzı olur: Çok istiğfâr etmek, yumuşaklık ve sadâkat çokluğu...”

SÂLİHA BİR HANIMIN ARZUSU...
Bir kimse şöyle anlatmıştır: 
İmâm-ı Muhammed Takî hazretlerinin huzûruna gidip, “Falan sâliha hanım size duâ ediyor ve kendisine kefen yapmak için bir elbisenizi istiyor” dedim. “O sâliha hanımın elbiseye ihtiyâcı kalmamıştır” buyurdu. Bu sözün ma’nâsını anlayamamıştım. Sonra o sâliha hanımın on üç veyâ on dört gün önce vefât ettiğini haber aldım...
Tüm İçerikler