ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
Şeyh Dahmel bin Abdullah, Yemen’de yetişen evliyânın büyüklerinden olup doğum târihi belli değildir. Yemen’in Sahban beldesinde doğdu. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenerek yetişti. Talebe yetiştirmek ve insanlara doğru yolu anlatmak için icâzet (diploma) aldı. Ömrünü bu minval üzere geçiren Dahmel bin Abdullah, 1203 (H.600) senesinden sonra vefât etti...  Sultan Tuğtekin Yemenlilerin topraklarının bir kısmını zorla almak istedi. Arâzi sâhipleri topraklarının ellerinden gitmesinden dolayı çok üzüldüler. Durumlarını arz etmek üzere Dahmel bin Abdullah’ın yanına geldiler. Şeyh Dahmel yanında bâzı sâlih kimselerle berâber bir mescitte ibâdetle meşguldü. Durum arz edilince mescidden çıkıp; “Yâ Rabbî! Müslümanları zâlim sultanın elinden kurtar” diye yalvardı. Bir süre sonra da; “Dileğimiz yerine geldi. Sultan harb meydanında vuruşma için er istemeğe çıktığı sırada etraftan gelen oklarla öldü” dedi. Orada bulunanlar daha sonra Sultanın Şeyh Dahmel’in dediği gibi öldüğünü öğrendiler.
Şeyh Dahmel hazretleri, sohbetlerinden buyurdu ki:

İYİLİK?ÜÇ?ŞEYLE?TAMAM?OLUR
“İyilik üç şeyle tamam olur: 1. O iyiliği yapmakta acele etmek. 2. Yaptığı iyiliği gözünde büyütmemek, dâimâ küçük görmek. 3. İyiliği yaparken, gizlice yapmak.”
“Bir kimse, kusûr, günah işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenhâ bir yerde olduğu zaman Allahü teâlâdan korkmazsa, onda hayır yoktur.”
“Üç şey vardır ki, Müslümanları çok aziz, şerefli eder: 1. Kendisine zulmedeni affetmek. 2. Kendisine bir şey vermeyene iyilikte bulunmak. 3. Kendisini aramayanları, arayıp hâllerini sormak.”
“İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak benim için daha sevimlidir.”
“Allahü teâlâya âşık olanlar, insanı O’ndan uzaklaştıran her şeyden uzak olup, alâkalarını keserler.”
“İlim, Allahü teâlâyı tanımaya ve O’na itâat etmeye vesîle olduğu için, ilim öğrenmek büyük ibâdettir.”
Şeyh Dahmel hazretleri, vefat etmeden kısa bir zaman önce buyurdu ki:
“Sâlihlerle sohbette berâber olup, onlarla sohbet ediniz. Onlar, dünyâ hazîneleridir. Onlarla berâber olmak, ebedî saâdetin anahtarıdır.”
Tüm İçerikler