ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Bekr Vâsıtî, Maveraünnehir âlimlerindendir. Aslen Fergânelidir. Doğum târihi bilinmemektedir. Gençliğini Irak’ta geçirdi. Sonra Horasan beldelerinden Merv’e yerleşti. 932’de vefât etti. Merv şehrindeki türbesi ziyâret edilmektedir. Evliyânın büyüğü Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebü’l-Hüseyin Nûrî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Birçok velî ile görüştü. Sözleri çok derin mânâlar taşırdı.
İnsanlara rehber oldu... 
Ebû Bekr Vâsıtî, Horasan beldelerinden Merv’de çok talebe yetiştirdi. Zamânındaki insanların rehberi oldu. Hakîkat ve mârifete dâir ondan güzel konuşanı görülmedi.
Bu mübarek zat, vakitlerini ibâdetle geçirirdi. Zaman zaman kendinden bahseder: “Ebû Bekr Vâsıtî bülûğ çağına erdiğinden beri kimse gündüzleri yediğine ve hiçbir gece de uyku uyuduğuna şâhid olmamıştır. İbâdeti korumak, onu yapmaktan daha zordur. O, tıpkı çabuk kırılan cam eşyâ gibidir. Ona, riyâ, gurur, ucub, kibir dokunsa ve değse, kırar” buyururdu.
Ebû Bekr Vâsıtî, insanları Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yerine getirmeye teşvik ederdi. Bu hususta; “Yüzünü nefsine döndüren, sırtını dîne döndürmüş olur. Yüzünü dîne döndüren sırtını nefsine döndürmüş olur. Nefsinin istediği işlere değil, nefse aykırı olan işlere gönül ver” buyurur ve; “En büyük ibâdet, vaktini boş yere harcamamaktır” derdi.

“Bize vasiyette bulun!” 
Ebû Bekr Vâsıtî hazretlerine velînin mânevî hâlinden sordular. O; “Allahü teâlâ; evliyâsını başlangıç hâlinde ibâdeti, olgunluğunda lütufları ile örterek terbiye eder. Sonra onu kendisi için takdir edilen mânevî sıfatlara garkeder. Daha sonra vakitlerini Allahü teâlâ için geçirmenin zevkini tattırır” buyurdu.
Bir gün de buyurdu ki: “Yaptığı ibâdetine güvenmek, Allahü teâlânın ihsânını unutmaktandır.”
Ebû Bekir el-Vâsıtî hazretlerinin son hastalığında, “Bize vasiyette bulun” diyenlere, “Allahü teâlânın sizden istediği hakkına, riâyet edin” dedi.
Tüm İçerikler