ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû İshâk el-Fezârî hazretleri, İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. Kûfe’de doğdu. Şam’a geldi ve orada hadîs ilmini öğrendi. İmâm-ı Evzâî’nin sohbetlerine devam etti. Beyrut ve civarında bulundu. Sonra Bağdâd’a gitti...  USTURLAB âLETİNİ KEŞFETTİ
Halife Hârun Reşîd Ebû İshâk hazretlerine çok iltifât ve ikrâmlarda bulundu. Bağdâd’da bir müddet kaldıktan sonra, Mopsuestia şehrine yerleşti ve 185 senesinde vefât ederek oraya defnedildi. (Mopsuestia, Adana yakınlarındadır. Türklerin Anadolu’yu fethinden sonra Misis adını almış, zamanımızda Yakapınar olarak değiştirilmiştir.) 
İslâm âleminde, namaz vakitlerini anlamaya yarayan “usturlab” âletini ilk yapan ve kullanan zât, Ebû İshâk el-Fezârî hazretleridir.
İmâm-ı Fezârî’den gelen bir rivâyete göre, İmâm-ı Hasen bin Ali’ye (radıyallahü anhüma) soruldu ki: 
“Sen Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında bulundun. Bize, ondan duyduğun bir şeyi söyle de bereketlenelim.” Hasen (radıyallahü anh) buyurdu ki: 
-Resûlullah Efendimizden işittim buyurdu ki: (Seni şüpheye düşüren her şeyi terk et. Çünkü şer, şüphelidir. Hayır ise rahatlıktır, saâdettir.) O’ndan beş vakit namazı ve her namazdan sonra okuduğum şu duâyı da öğrendim: (Yâ Rabbi! Hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidâyete erdir. Âfiyet verdiklerinle beraber bana da âfiyet ver. Yüzlerini hayra çevirdiğin kimselerle beraber benim de yüzümü hayra çevir, ihsân edip, bana verdiğin her şeyi mübârek eyle. Takdîr ettiğin şerlerden beni muhafaza eyle. Sen her şeye hükmedersin. Lâkin sana hiçbir şey hükmedemez. Sana hamd ederim, ta’zîm ederim Allahım.)

“ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİN!”
Ebû İshâk el-Fezârî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden biri şöyle: 
Bir muharebe esnasında, kargaşalıkta müşrik çocuklarından ba’zıları telef olmuştu. Bu durum Peygamber efendimize ulaşınca, “Çocukları öldürmeyin!” diye üç defa tekrarladılar. Bir kimse, “Yâ Resûlallah! Onlar, müşriklerin çocukları değiller mi?” Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Sizin en iyileriniz dahi müşriklerin çocukları değiller mi idi? Her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra onu anaları, babaları, Yahûdi ve Hristiyan yapar.”
Ebû İshâk el-Fezârî hazretleri, vefatına yakın buyurdu ki:
“Bir ni’mete kavuşan kimse (Elhamdülillahi alâ külli hâl) duâsını okursa, o ni’mete şükretmiş olur. Bir musibetle karşılaşınca bu duâyı okursa, o musîbete sabretmiş olur.”
Tüm İçerikler