ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Mensûr Hayyât Mukrî, Kıraat ve Hanbelî fıkıh âlimidir. 401 (m. 1011) yılında doğdu. 499 (m. 1105) yılında Bağdad’da vefât etti. Talebelerinden Hafız Ebü’l-Fadl Muhammed bin Nasr anlatır: ONA MUHABBET DUYUYORDU
Nizamiye Medresesi’ndeki fıkıh âlimlerinin sohbetlerine devam ederdim. Onların çok zaman, “Ebû Mensûr Hayyât, Kur’ân-ı kerîmin kıraatını iyi bilir, manasını anlar, harfleri söyleyişinden ve sesinden, Kur’ân-ı kerîmden ne kadar çok lezzet aldığı anlaşılmaktadır” derlerdi. Onların böyle söylemeleri kalbimde Ebû Mensûr hazretlerine karşı muhabbete sebep oldu. Öyle oldu ki, gidip ondan ders alarak, onun yoluna tâbi olmayı arzular oldum. Her namazdan sonra: “Yâ Rabbî! Sana hangi yoldan yaklaşabileceğimi, hangi âlime tâbi olmamın uygun olduğunu bana göster” diye Allahü teâlâya yalvarır oldum... 
Bir gece rüyâmda, Ebû Mensûr Hayyât hazretlerinin mescidine doğru gidiyordum. Mescidin bahçe kapısında bir hayli insan toplanmıştı. Onlara ne için toplandıklarını sordum. Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) Ebû Mensûr hazretlerinin mescidini şereflendirdikleri ve beraberce içeride olduklarını söylediler. Ebû Mensûr hazretlerinin câmiinin bahçesinde bulunan odasına doğru yöneldim. Odada Ebû Mensûr hazretleri ile Resulullah efendimiz oturuyordu. Yanlarına yaklaşıp selâm verdim. Selâmımı aldılar. Yanlarına oturdum. Daha ben hiçbir şey söylemeden Ebû Mensûr hazretleri, Resûlullaha benim hâlimi arz etti. Resûlullah da bana dönüp, üç defa ‘Sana tavsiyem, bu zâtın mensub olduğu mezhebdir... buyurdu. Hayretle uyandım. Hemen gidip o mübareğin talebesi oldum.”

BÖYLE KALABALIK GÖRÜLMEDİ!..
Talebelerinden Silefî anlatır: 
“Hocam Ebû Mensûr Hayyât’ın cenazesinde bulundum. O zamana kadar öyle bir kalabalık toplandığını görmemiştim. İnsanlar bereketlenmek için onun cenaze namazını kılmak istiyorlardı. İlk önce Kasr Câmii’ne götürüldü. Orada namazı kılındıktan sonra, izdihamdan namaz kılamayanlar, Mensûr Câmii’nde ikinci defa namazını kıldılar. Cenazedeki bu kalabalığı, bir İslâm âlimine bu derece iltifat edilip kıymet verilmesini, Müslümanların hüzünlü ve coşkun hareketlerini, kenardan seyreden bir Yahudînin kalbi yumuşadı. Allahü teâlâ, bu mübarek zâtın hürmetine o Yahudîye hidâyet verdi. Kelime-i şehâdet getirip Müslüman oldu. Çarşamba günü vefât etti, perşembe günü güçlükle defnedilebildi.”
Tüm İçerikler