ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Seleme bin Abdülesed radıyallahü anh, en önce îmân edenlerdendir. Resûlullahın halası Berre ile Abdül-Esed bin Hilâl Mahzumî’nin oğludur. İsmi Abdullah’tır. Resûlullahın ve amcası Hazreti Hamza’nın Süveybe’den süt kardeşidir. Hanımı Ümmü Seleme radıyallahü anhadır. Ümmü Seleme de kocası ile birlikte Müslüman olmuştur... DÖRT ÇOCUKLARI VARDI
Ebû Seleme radıyallahü anhın Seleme ve Ömer adında iki oğlu ile Zeyneb ve Dürre adında iki kızı vardır. Habeşistân’a ve Medine’ye, hanımı ile birlikte hicret etmişlerdir.
Bu mübarek sahabe, Bedir ve Uhud harblerinde akrabaları olan Mahzûmoğullarına karşı kahramanca savaştı. Uhud Harbinde aldığı yaranın iyileşmemesi sebebiyle hicretin dördüncü (m. 626) yılında şehîd oldu.
Ebû Seleme hazretleri, Uhud Gazvesine katılıp yara alınca, Ümmü Seleme kocasına;
“Gel seninle sözleşelim. Ne sen, benden sonra (Cennetteki evlenmesini kastederek) evlen; ne de ben, senden sonra evleneyim” deyince; Ebû Seleme, hakikaten sözünü tutup, tutamayacağını sordu: 
“Ben sana itâat etmek, sözünü dinlemek için danıştım.” Bu cevap üzerine Ebû Seleme; 
“Ben vefât edince, sen evlen” buyurdu ve şöyle dua etti: 
“Allahım! Hanımım Ümmü Seleme’ye, benden sonra, benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et!”
Bu mübarek sahabe, bunları söyledikten sonra vefat etti...
Ebû Seleme hazretlerinin duası kabul oldu. Ümmü Seleme kocasının vefâtından sonra, Resûlullah efendimiz ile evlenmek saâdetine kavuştu ve mü’minlerin annesi oldu...
Bu hususta başka bir rivayet de şöyledir: Ümmü Seleme hazretleri “Allah’ım! Bu musibetten beni ecirlendir ve bana bundan daha hayırlısını ver” diye dua eder, bu duası kabul olunarak Resulullah efendimizle evlenir...

EN SON VEFAT EDEN ANNEMİZ
Ümmü Seleme validemiz, fesahat ve belagatta çok ileri derecede idi. Dirayet ve fetanet sahibiydi. İbadete düşkün ve çok cömertti. Aynı zamanda çok mütevazı ve hayâ sahibiydi. Peygamber efendimizin rahatına ve rızasına büyük ihtimam gösterirdi. Resulullahtan 378 hadis-i şerîf rivayet etti...
Ümmü Seleme hazretleri Peygamber efendimizle evlendiğinde 44 yaşında idi. 84 yaşında vefat etti. Resulullah efendimizin en son vefat eden zevcesi oldu. Cenaze namazını Ebu Hüreyre radıyallahü anh kıldırdı. Baki Kabristanı’na defnedildi...
Tüm İçerikler