ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Tâhir Mahallî hazretleri, tasavvuf, hadîs, Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1159 (H.554) yılında Mısır’da Dimyat’ta doğdu. 1235 (H.633) yılında vefât etti. Önceleri kötü kimselerle arkadaşlık edip, Allahü teâlânın rızâsına uygun olmayan işlerle meşgûl idi. Genç yaşta hâlinin kötülüğünü anlayıp tövbe ederek, kendini ilim ve ibâdete verdi... HAÇLILARA KARŞI ÇARPIŞTI
Mısır Eyyûbî Sultanı Melik Nâsırüddîn Kâmil, Avrupa’dan gelen zâlim Haçlı kuvvetlerine karşı cihad için giderken onu ziyaret edip duasını alırdı. Yine bir seferinde Sultan ve arkadaşları kendisini ziyâret edip duâsını aldılar. Daha sonra sultânın askerleri arasına katılıp, Haçlı kuvvetlerine karşı çarpışmak için gitti. Mensûre’deki savaşta atından inip düşmanla savaştı. Yanındakiler, hep şehid oldular. O da pekçok kâfiri öldürdü. Ebû Tâhir Mahallî’ye de birçok ok ve kılıç darbesi isâbet etmesine rağmen, hiç savaşa girmemiş gibi geri döndü...
Ebû Tâhir Mahallî hazretlerinin, kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki: 
“Kalbinde zerre kadar dünyâ sevgisi olan, Allahü teâlânın rızâsına kavuşamaz.” 
“İki şeyi istersiniz, ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennet’te olur.” 
“Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen Cennet’i kazanırsın: Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve öğünmeyi mîzânda, nefsin arzularını Cennet’te.”
“Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü teâlâya bağlamaktır. Verirse şükür, vermezse sabretmelidir.” 
“Senin bize ihtiyâcın yok mu?” diye soranlara; 
“Allahü teâlâya muhtâc iken, size ve sizin gibilere nasıl ihtiyâcım olur. Fakirin bulduğu şey gıdâsı, mahrem yerini örten şey ise elbisesidir. Kanâat, Hak teâlâdan gıdâ (ve güç) almaktır. Hakîkî zenginlik, dengin olan bir kimseye muhtaç olmaman, hakîkî fakirlik ise dengine muhtâç olmandır.”

“ŞU ÜÇ ŞEY SİZİN DEĞİLDİR!”
“Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü teâlânındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da vârislerinizindir.”
“Âlim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur.”
“Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü teâlânın yardımı, ihsânı her tarafını kaplar...”
Ebû Tâhir Mahallî hazretleri vefatına yakın buyurdu ki: 
“Allahü teâlâ kimi felâkete düşürmek isterse, ona âlimlerin ve evliyânın aleyhinde bulunma gafletini verir.”
Tüm İçerikler