ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdülmelik bin Mervan son anlarında şunları mırıldanıyordu: “Bize haz veren her şey uçup gitti/Hem de harabelerde yanıp sönen şimşek hızıyla...”

Abdülmelik bin Mervan, Emevi halifelerindendir. Emeviler en parlak dönemini Abdülmelik bin Mervan döneminde (685-705) yaşadı... Bu dönemde Irak ve İran’daki ayaklanmalar bastırıldı. Hindistan ve Orta Asya’da yeni fetihlerle devletin sınırları genişletildi... 
BİZANS YENİLGİSİNDEN SONRA...
Süleyman’ın halifeliği sırasında Bizans İmparatoru III. Leon’un 717’de Emevi ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması, Emevi Devleti’nin gerileme döneminin başlangıcı oldu. Araplar arasında kabile çatışmaları yeniden başladı ve “Mevali” denen, Arap olmayan Müslümanların merkezî yönetime karşı hoşnutsuzlukları arttı. 707-720 arasında halifelik eden Ömer’in başlattığı yenileşme hareketleri de kalıcı bir sonuç getirmedi. Hişam döneminde (724-743), 732’de İspanya üzerinden Fransa’yı fethe girişen Emevi ordusu Poitiers’de (Puvatya) durduruldu. Emeviler Anadolu’da Bizans’a karşı üstünlüklerini de yitirdiler. Orta Asya’da Türkler, Kuzey Afrika’da Berberiler Emevi egemenliğine başkaldırdılar...
***
Son Emevi Halifesi II. Mervan döneminde (744-750) Abbasiler denetiminde gelişen muhalefet Emevi egemenliğini sarstı. Sonunda Abbasilerin önderi Ebu’l-Abbas, Emevi egemenliğine son verdi ve Emevi hanedanının bütün üyelerini öldürdü. (Bu kıyımdan canını kurtarabilen Abdurrahman, İspanya’ya giderek orada Endülüs Emevileri Devleti’ni kurdu...) 
***
Halife Abdülmelik bin Mervan ölüm döşeğine yattığı vakit, elbise yıkayıcısının nasıl çamaşırı yıkayıp eli ile sıktığını görünce; “Keşke ben de çamaşır yıkayıcısı olsaydım da her günkü el emeğimle günlük nafakamı temîn etseydim ve dünya işlerine karışmasaydım” demiştir. 

“HEM DE ŞİMŞEK HIZIYLA!..”
Abdülmelik bin Mervan’a; “Ey mü’minlerin emîri, kendini nasıl buluyorsun?” diye sorduklarında, Allahü teâlanın;
“Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi, âhirette de yapayalnız, teker teker huzurumuza gelmişsinizdir. Size ihsân ettiğimiz şeyleri de sırtlarınızın arkasında bırakmışsınızdır” (En’am 94) buyurduğu gibi buluyorum, dedi ve vefat etti...
Son sözü şu beyt oldu:
“Bize haz veren her şey uçup gitti/Hem de harabelerde yanıp sönen şimşek hızıyla...”
Tüm İçerikler