ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Eshâb-ı kiramdan Zeyd bin Vehb radıyallahü anh Resûlullah efendimize salevât getirmenin önemi hakkında buyurdu ki:
İbn-i Mes’ûd (radıyallahü anh) bana buyurdu ki: “Ey Zeyd bin Vehb! Cum’a gecesi olunca, Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) bin kere salât okumayı terk etme.” “ONU CENNETİME GÖTÜRÜN!..”
Bir zât, Ebû Câ’fer Kâğıdî’yi vefâtından sonra rü’yâsında gördü. Kâğıdî’ye; “Allahü teâlâ sana nasıl muâmele etti?” diye sorunca; “Allahü teâlâ, bana merhamet ve beni mağfiret eyledi” dedi. Sebebi sorulunca, şöyle cevap verdi: “Ben, Allahü teâlânın huzûrunda durduruldum. Melekler, günahlarımı ve Resûlullah Efendimize okuduğum salâtları hesapladılar. Salâtlarımı, günahlarımdan daha çok buldular. Bunun üzerine Allahü teâlâ; “Ey meleklerim! Onu hesaba çekmeyin, Cennetime götürün” buyurdu.
Muhammed bin Sa’îd bin Mutarrif hazretleri anlattı: 
Her gece yatağıma girdiğim zaman, muayyen miktarda Resûlullah efendimize salât okurdum. Yine bir gece okudum, o sırada uykum geldi ve uyudum. Rü’yâmda, Resûlullah efendimizi gördüm. Oda kapısından teşrîf buyurunca, odanın içerisi aydınlanıverdi. Sonra bana; “Gel, bana çok salât okuyan o ağzını öpeyim” buyurdu. Bir müddet sonra uyandığımda, odada misk kokusunun yayıldığını gördüm.”
Huzeyfe hazretleri buyurdu ki: “Bir kimse Resûlullah efendimize salât okuyunca, o salâtın bereketi; salâtı okuyan o şahsa, oğluna ve torununa ulaşır.”

“BU, CEHENNEMDEN BERATTIR...”
Ebû Abdürrahmân Magribî anlattı: 
Bana şöyle bir haber ulaştı: “Hallâd bin Kesîr, son nefeslerinde bulunuyordu. Başının altında, ‘Bu, Hallâd bin Kesîr için Cehennemden berâttır’ diye yazılı bir kâğıt bulundu. Bunun üzerine çoluk-çocuğuna, ‘O ne amel işledi?’ diye sorulunca, onlar; ‘O, Resûlullah efendimize her Cum’a gecesi bin defâ salât okurdu” dediler.
Muhammed bin Süleymân anlattı: Vefât ettikten sonra, rü’yâmda babamı gördüm. “Babacığım! Allahü teâlâ sana ne muâmelede bulundu?” diye sorduğumda; “Allahü teâlâ beni affetti” dedi. “Ne sebeple affetti” diye sorunca; “Resûlullah efendimizin ismi geçtikçe, “sallallahü aleyhi ve sellem” yazardım” dedi...
Tüm İçerikler