ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sultan II. Bayezid Han, sekizinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. (1481-1512) yılları arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. Babası Fatih Sultan Mehmed Han 1481 tarihinde sefere giderken Gebze yakınlarında vefatı üzerine devlet ileri gelenleri tarafından iktidara getirilmiştir. Ancak, bu olay kardeşi Konya Valisi Cem’in Saltanat iddiasına sebep olmuştur...

Sade giyinmeyi severdi...
Saltanatının ilk yıllarında kardeşi Şehzade Cem ile uğraşmak zorunda kaldığından bu konunun halledilmesinden sonra ülke topraklarının genişletilmesi için o da ataları gibi savaşmak zorunda kalmıştır. Komşularıyla iyi ilişkiler kurulmaya çalışırken, ülkenin denizlerde de büyümesini sağlayacak denizcilik ile ilgili düzenlemeleri yapmıştır.
İkinci Bayezid Han, sakin ve kararlı bir kişiliğe sahipti. Etrafındakilere yardım yapmayı sever ve hayır işlerine zaman ayırmayı bilirdi. Davranışları zarif, göğsü geniş, kolu güçlü idi. Sade giyinmeyi severdi. Gelirinin bir kısmını da halka ve özellikle fakirlere dağıtmaktan zevk alırdı...
Bayezid Hanın âlimliği, şairliği, hat sanatkârlığı, ilim ve şiir erbabına gösterdiği saygı ve sevgi, Fatih Sultan Mehmed’in oğluna yakışır derecedeydi. “Adlî” mahlasıyla Türkçe ve Farsça şiirler de yazmıştır...

“Bu tozları kabrime koyun!”
Sultan II. Bayezid Han, her seferden dönüşünde elbisesine bulaşan tozları toplar ve bir kavanozda biriktirirdi. Bu tozların mezarına konulmasını vasiyet etti. Vefat edeceği zaman yanındakilere bu vasiyetini hatırlattı ve: 
-Allahü teala, ayakları hak yolda tozlananları cehennem ateşinden koruyacağını buyurmaktadır. İşte Hak yolunda küffarla savaşırken üstümüze bulaşan tozları bu yüzden topluyoruz. Vasiyetimizdir; öldüğümüzde bu tozları kabrime koysunlar...
Bayezid Han, Dimetoka’daki saraya giderken, Abalar köyü mevkiinde hastalanarak 26 Mayıs 1512 günü vefat etti. Kabri İstanbul’da, Bayezid Camii’nin yanındaki türbededir...
 
Tüm İçerikler