ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Salih bir zat, İmam-ı Rabbanî’yi ziyarete gider. Serhend’de birine misafir olur. Ancak ev sahibi, İmam-ı Rabbanî’yi hiç sevmeyen biridir!..

İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan’da yetişen en büyük velî ve âlimdir. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam’ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve İslam âlimlerinin gözbebeğidir. “Silsile-i aliyye”nin yirmi üçüncüsüdür. Hikmetli sözleri pek çoktur. Buyurdu ki: NSANLARIN EN AKILLISI...
“Seâdet, ömrü uzun ve ibâdeti çok olanındır. Seâdet-i ebediyyeye kavuşmak, peygamberlere uymaya bağlıdır. Sohbeti ganîmet bilmelidir. Sohbetin üstünlüğü, bütün üstünlüklerin ve kemâllerin üstüdür. Sünnet ile bid’at birbirinin zıddıdır. Birini yapınca öteki yok olur. Zâhid, dünyâya gönül bağlamadığı için, insanların en akıllısıdır. Zekât niyeti ile bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır. Sâlih ameller İslâmın beş şartıdır. Sâlih amelleri yapmadan kalb selâmette olmaz. Cennet ile Cehennem’den başka ebedî bir yer yoktur. Cennet’e girmek için îmân ve dînin emirlerine uymak lâzımdır. Dünyâyı maksad edinmemeli. Dünyâ, nefsin arzularına yardımcıdır. Dünyâ ve âhiret bir arada olmaz. Dünyâya düşkün olmak, günahların başıdır. Bu zamanda dünyâyı terk etmek çok zordur. Dünyâyı terk lâzımdır. Hakîkaten terk edemeyen, hükmen terk etmelidir ki, âhirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nîmettir. Bu da, yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dînin hudûdundan dışarıya taşmamakla olur...”

NİYETİ HALİS İDİ...
Bir adam İmam-ı Rabbanî’yi ziyaret maksadıyla uzak bir memleketten gelerek geceleyin Serhend’e ulaşmıştı. Niyeti halis idi. Farkında olmadan İmam-ı Rabbanî hazretlerinin münkirlerinden birinin evinde gecelemeye kalmıştı. Misafire niçin Serhend’e geldiğini sordu. O da: “Şeyhi ziyarete geldim” dedi. Adam, o mübareğin aleyhinde atıp tutmaya başladı! Fakat, bu söyledikleri son sözleri oldu. Çünkü, misafir bu durumu görünce endişelendi ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinden himmetle yardım isteyerek içinden şöyle dedi: “Ben hakkı talep için buraya geldim; bu adam ise beni ondan vazgeçirmeye çalışıyor...” Bir müddet sonra uykuya daldı. Sabah vakti olunca bir de öğrendi ki, gece ev sahibi ölmüş! Adamcağız süratle Şeyh hazretlerine gitti ve ona bu haberi anlatmak istedi. O ise tebessümle kendisine bakarak şöyle buyurdu: “Gece olan bazı şeyler gündüz anlatılmaz!”
Tüm İçerikler