ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali bin Sehl İsfehânî, evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdâdî, Ebû Tûrâb Nahşebi gibi büyük zatlarla görüştü. Muhammed bin Yûsuf el-Benna’nın talebesidir. Remle’de otururdu. 261 (m. 874)’de vefât etti. Hadîs-i şerîf ilminde sika (güvenilir) bir râvi idi. Şaşılacak hâllere sahipti!
Ali bin Sehl hazretleri, Velîd bin Müslim, Haccâc bin Muhammed, Zeyd bin Ebiz-Zerkâ, Damra bin Rebîa, Şebâbe bin Sevvâr Müemmil bin İsmâil gibi birçok zatlardan hadis-i şerif rivâyet etti. Kendisinden de, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn-i Huzeyme, İbn-i Cerîr, Muhammed bin Hârûn er-Re’yânî, Ebû Zür’a, Ebû Hâtem gibi zatlar rivâyette bulunmuşlardır.
Bu mübarek zat, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri ile mektuplaşırlardı. Allahü teâlânın takdirine razı olmak ve nefsinin arzularına muhalefet etmekte, herkesin beğenip takdir ettiği, fevkalâde üstün ve şaşılacak bir hâle sahip idi. Bazan yirmi gün bir şey yemeden durduğu olurdu. Az sözle çok şeyi anlatan, hoş bir ifâde tarzı vardı. Amr bin Osman, kendisini ziyâret için İsfehân’a geldi. Çok sıkıntıları vardı. Ali bin Sehl, Amr bin Osman’ın otuz bin altın borcunu ödeyip, sıkıntıdan kurtardı. 
Bir gün sohbet esnasında buyurdu ki: 
-Siz zannediyor musunuz ki benim ölümüm başkalarının ölümü gibi olacak. Herkes gibi hasta olacağımı herkesin ziyâretime geleceğini mi zannediyorsunuz? Hiç öyle olmayacak. Beni davet edecekler ve ben de kabul edeceğim!.. 

“Lebbeyk” diyerek yere çöktü!
Ali bin Sehl hazretleri, bir gün yolda giderken “Lebbeyk” (Buyur! Emre amadeyim) deyip yere çöktü. Bunu gören Ebû Hasan Müzeyyin şöyle anlatıyor: 
Ali bin Sehl yerde yatar vaziyette iken hemen yanına koştum, (Lâ ilâhe illallah) demesini söyledim. Tebessüm edip;
-Sen, Kelime-i tevhid söylememi istiyorsun. Allahü teâlânın izzetine yemin ederim ki, onunla benim aramda yalnız izzet perdesi var, buyurdu ve ruhunu teslim etti... 
Bundan sonra kendi kendime “Benim gibi birisi Allahü teâlânın velîsi olan bir zâta nasıl Kelime-i tevhid telkin edebilir. Vah vah vah” diye mahcûb oldum... 
Ali bin Sehl’in kabri İsfehân’da Topçu kabristanındadır.
Tüm İçerikler