ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Tabiinden, meşhur hadis âlimi Yezid-i Rekkaşi pek çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Biri şöyledir: “Allahü teala kıyamet günü, kulun yaptığı ve fakat karşılığını dünyadayken göremediği duaları önüne getirerek şöyle buyurur: ‘Kulum falan gün, bana şöyle bir dua yapmıştın da ben o duanın karşılığını bugüne saklamıştım. İşte şu sevap o duanın karşılığıdır.’ Kula bu yoldan o kadar çok sevap verilir ki, ‘keşke dünyadayken hiçbir duamın karşılığı verilmemiş olsaydı’ der.” Kendilerine melekler gönderir”
Yezid-i Rekkaşi, Enes bin Malik’ten şöyle rivayet eder:
“... Sabah namazını kıldıkları zaman halka halka oturuyorlardı, Kur’anı okurlar ve farzları, sünnetleri öğreniyorlardı, Allah’ı zikrediyorlardı. Atiyye Ebu Said el-Hudri’den rivayet etti, o da Peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti: (Hangi kavim sabah namazını kılar sonra namazgahlarında oturup Allah’ın kitabını alıp, ders yaparlarsa Allah kendilerine bağışlama dileyecek melekler gönderir, ta ki başka bir konuşmaya dalıncaya kadar (böyle olur).”
Yine Yezid-i Rekkaşi şu hadis-i şerifi nakletmiştir: “Kul kabre girince kılmış olduğu namazlar sağına, vermiş olduğu sadakalar soluna dikilir. Yapmış olduğu iyilikler onu gölgesi altına alırken, sabır; ona göğüs gererek, diğer korucularına; ‘Eğer onu koruyabilecekseniz mesele yok, eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da onu azaptan koruyayım’ der.” 

“Gençliğinize aldanmayınız!”
Yezid-i Rekkaşi hazretleri, Enes bin Mâlik’ten “radıyallahü teâlâ anh” şöyle haber verdi:
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ben ümmetimden, Ebû Bekr’in ve Ömer’in muhabbetini, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah kavli şerîfini istediğim gibi isterim!)
Yezid-i Rekkaşi ölüm döşeğine düşünce ağladı. 
“Niye ağlıyorsun?” diye sorulunca da;
“Kaçırdığım gece namazlarına ve gündüz oruçlarına ağlıyorum” dedi ve şöyle devam etti: 
“Ey Yezid! Senin yerine, kim namaz kılıp oruç tutacak ve Allah’a yaklaştırıcı ameller işleyecek? Yazıklar olsun size ey dostlarım! Gençliğinize aldanmayınız. Başıma gelenin başınıza da geleceğini görür gibiyim...”
Tüm İçerikler