ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
Hasen bin Hâmid el-Bağdâdî, Bağdad’da yetişen Hanbelî âlimlerindendir. Bağdadlı olup, birçok âlimden çeşitli ilimler aldı. İlminden çok kimseler istifâde etti. Devlet idarecilerine ve halka ders verir ve her mes’elede kendisinin fetvasına başvurulurdu... SULTANIN HEDİYESİNİ ALMADI!..
Çok talebe yetiştirdi. Fıkıh, usûl-i fıkıh, usûl-i hadîs ve başka ilimlerde çok kıymetli kitaplar yazdı. Uzun bir ömür sürdü. Yazılan kitapları çoğaltarak onları satar, elinin emeği ile kazandığını yerdi... Bir keresinde, sultan kendisine kıymetli hediyeler göndermişti. Onlardan ba’zısına ihtiyâcı olduğu hâlde hiçbirini kabul etmedi. O, böyle hediyelerden uzak durmak istiyordu. 
Birçok kereler hac yapmak için Mekke’ye gitti. 403 (m. 1013) senesinde, hacdan dönerken, Mekke yolunda “Vâkısat-ü hazûn” adı verilen yerin yakınında vefât etti...
İbn-i Hâmid, daha çok fıkıh ilmiyle uğraşıp meşhur oldu. Ahmed bin Hanbel hazretlerinin mezhebinde olanlara ders verecek ve bu mezhebde müftîlik yapacak mertebeye yükseldi...
Onun bildirdiği bir hadîs-i şerifte Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:
“Başkalarını gıybet etmenin (çekiştirmenin) keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmektir.”
Kadı Ebû Ya’lâ anlatıyor: 
“İbn-i Hâmid, ders vermeye başlarken önce Kur’ân-ı kerim okurdu. Sonra derse başlardı. Ders vermeyi bitirdikten sonra, birçok kitapları eliyle yazar, onları satarak kazandıklarından geçimini temin ederdi. Çok zaman baklayı yağsız olarak pişirip yerdi. Yağ bulduğu zaman onu yemeğe katmaz, yalnız yerdi. O, çok hac yapardı. İlim öğrenmek ve hac yapmak için çok yolculuk yapmaktan, yaşının ilerlemesine rağmen çok zevk alırdı ve hiç yorgunluk hissetmezdi...”

SON NEFESTE DE OLSA...
Hasen bin Hâmid hazretleri, hac yapmak üzere sefere çıkmıştı. Hac dönüşünde yolda bütün insanlar çok susamışlardı. Onun da sıcağın şiddetinden takati tükenmiş ve bir taşa yaslanmıştı. Son nefesini vermek üzereydi. Birisi ona az bir su getirdi. “Onu nereden getirdin?” diye işaretle sordu. O da; “Şimdi bu suâlin vakti değildir. Suyu için!” diye cevap verdi. Bunun üzerine O; “Evet, Allaha kavuşma ânında da olsa haramdan mı, helâlden mi diye sormanın vaktidir” dedi. Suyun kime âit olduğunu sorarak, helâl olup olmadığını anlamak istemişti. Suyu içmeden vefât etti...
Tüm İçerikler